1. díl - Zásady poskytování první pomoci

1. díl - Zásady poskytování první pomoci

|Vydáno 22.01.2014|

Zástava dechu a oběhu u dospělých pacientů

Náhlá zástava oběhu a dechu vzniká nejčastěji vlivem onemocnění srdce (akutní infarkt myokardu, maligní porucha srdečního rytmu, plicní embolie apod.) 

 

Jak se zachovat v takové situaci?

 co nejrychleji volat 155;

 pokud dojde ke zhroucení před námi - pád na zem, bezvědomí - oslovit, nereaguje-li, zkusit bolestivý podnět. Nereaguje-li postižený na podnět, ale dýchá - uložit do stabilizované polohy na bok a stále sledovat stav.

 pokud postižený nedýchá - prekordiální úder = zaťatou pěstí z 20 cm výšky dát úder do středu hrudní kosti a posléze začít nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst v poměru 30:2 (30x stlačit hrudník, poté následují dva vdechy a stále opakovat - frekvence alespoň 100 stlačení za minutu).


Nepříma srdeční masáž

 

Nepřímá masáž srdce = dlaň jedné ruky položit palcovou stranou dlaně na střed hrudní kosti, na hřbet této ruky položit druhou ruku, naklonit se horní polovinou těla nad postiženého, napjaté lokty, začít rytmicky stlačovat hrudník do hloubky cca 5-6 cm. Nutnost tvrdé podložky pod postiženým.


Princip nepřímé masáže srdce

 

Ukázka nepřímé srdeční masáže u dospělého.

 

Zajištění průchodnosti dýchacích cest = zaklonit hlavu postiženého tlakem na čelo a zvednout bradu (zakloň hlavu, zvedni bradu), zacpat nos a 2x po sobě vdechnout do postiženého, nekontrolovat tep a nepřerušovat masáž.


Zakloň hlavu, zvedni bradu

 

Pokud postižený dýchá = oslovit, bolestivý podnět (např. štípnutí), zvednout DKK - návrat vědomí, pokud ne, stabilizovaná poloha, udržení průchodnosti dýchacích cest a volat 155.

 

Jak dostat postiženého do stabilizované polohy? Názorné video Vám to ukáže.

 
 

 

Zástava dechu a oběhu u dětí

Nejčastější příčinou zástavy dechu = vdechnutí cizího tělesa, záněty hrtanu, příklopky hrtanové - proto nejdříve zahájit umělé dýchání + nepřímou srdeční masáž - 1 minutu (pokusy o vypuzení nebo umělé dýchání + nepřímou srdeční masáž, pak volat tísňovou linku 155).

 

Snaha o vypuzení cizího tělesa:

    malé děti - hlavou dolů a údery otevřenou dlaní do zad,

    větší děti - přes koleno hlavou dolů údery do zad,

 synchronizace úderu s kašlem postiženého 

 pokud upadá do bezvědomí, přestává kašlat, provést 5 umělých vdechů (dýchání z úst do úst, malé děti do nosu a úst) přiměřeným objemem a zahájit nepřímou masáž srdce:

     u dětí neprovádět záklon hlavy;

     nepřímá srdeční masáž kojenců metodou 2 prstů = 2. a 3. prst ruky položit do středu hrudníčku asi 1 cm pod spojnicí prsních bradavek a periodicky stlačovat frekvencí 2 stlačení za sekundu;

     větší děti masírujeme jednou rukou;

     poměr dob stejný jako u dospělých 30:2;

     nepřerušovat srdeční masáž !!;

     novorozenci 1. - 28. den života: nepřímá srdeční masáž dvěma prsty v poměru s vdechy 3:1.

               
Vypuzení cizího tělesa                                                                         Nepříma masáž srdce u dětí

 

 

Bezvědomí

1. Postiženého oslovíme - pokud na oslovení reaguje - sledovat, ponechat v jeho poloze nebo pokud je to možné uložit do stabilizované polohy.

- pokud postižený nereaguje - zkusíme reakci na bolestivý podnět - viz. bod 2 níže

2. Reakce na bolestivý podnět - pokud postižený reaguje - postupujeme stejně, jako by reagoval na oslovení, tedy podle bodu 1 uvedeného výše.

- pokud postižený nereaguje ani na bolestivý podnět - zkontrolujeme dech postiženého - viz. bod 3 

3. Dýchání - je-li dostatečné (postižený dýchá stejně jako zachránce) - stabilizovaná poloha.

není-li dýchací funkce dostatečná, zahájíme umělé dýchání spolu s nepřímou masáží srdce 

4. Snažit se zjistit, co se stalo - volat 155.

 

 

Dušení cizím tělesem

1. U DĚTÍ použít vypuzovací manévry hlavou dolů viz výše, pokud těleso po vykašlání jasně vidíme v ústech, opatrně vyjmout.

2. U DOSPĚLÝCH použít k vypuzení Heimlichův manévr (na obrázku) údery do zad, při neúspěšnosti vypuzení a nastupující zástavě dechu s bezvědomím zahájit umělé dýchání + nepřímou srdeční masáž.

 

 

 

 

Zdroj informací - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina