Září

13.09.2016 21:24

Anketa Dobrovolní hasiči roku 2016 - jsme ve finále!

Dvacet pět nejprofesionálněji provedených zásahů a stejný počet preventivních a výchovných akcí z celé České republiky vybrala odborná porota ze všech přihlášených jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Anketa Dobrovolní hasiči roku již pošesté přináší finalistům, kteří se umístí na 1. až 3. místě, možnost získat finanční a věcné prostředky, díky nimž mohou výrazně posílit a zmodernizovat své hasičské vybavení. Výsledné pořadí určí veřejnost svým hlasováním. Hlasování začíná v pátek 9. září a bude ukončeno 15. října přesně v poledne. Mezi vítěze bude rozděleno rekordních 1 750 000 Kč a věcné prostředky k zásahu v hodnotě 600 000 Kč.

(převzato z webu www.adhr.cz)

 

Jsme rádi, že díky anketě Dobrovolní hasiči roku, veřejně prezentujeme svou činnost a že máme možnost ji poměřit s kvalitními sbory hasičů z naší oblasti. Velmi si vážíme našeho postupu přes odbornou porotu až do samotného hlasování - už tohle je pro nás velký úspěch.

Mimo jiné nás i těší, že se můžeme pochlubit mladými hasiči, kteří dokáží fungovat na vysoké úrovni - nejen jako závodníci při soutěžích, ale že své znalosti dokáží využít i v praktickém životě a předat je dál. V anketě jsme podrobně popsali akci mladých hasičů - „Mladí hasiči prezentují činnost hasičů“. Tuto akci považujeme za velmi vydařenou, neboť je součástí projektu „Děti od počítačů“ a stále nám ukazuje, že projekt má opravdu smysl. Děti se zapojují nejen v době schůzek mladých hasičů, ale i mimo ně. Společně se starají i s ostatními hasiči o hasičskou zbrojnici, prezentují náš sbor na vytvořených nástěnkách i na hasičských soutěžích a hlavně spolupracují i s ostatními členy našeho hasičského sboru. 

 

Hasiči z Roštění se do ankety přihlásili s jistým záměrem. Nebudeme se tajit, že případná výhra je opravdu lákavá a velmi by nám pomohla s nákupem dalších prostředků pro naši činnost. Během celého roku obcházíme sponzory s žádostí o finanční příspěvek pro náš sbor a postupně dokupujeme potřebné vybavení. S novým kolektivem mladých hasičů naše potřeby vzrostly, učíme je nové disciplíny, přibývají preventivní akce, a proto každým rokem dokupujeme v rámci možností další vybavení. Avšak stále nám chybí základní náčiní například k disciplínám CTIF - hadice, proudnice, džberové stříkačky, ale i další vybavení pro činnost celého sboru. Co zvládneme, řešíme svépomocí, ale ne vždy to jde.

 

Budeme rádi, když náš sbor v naší činnosti podpoříte a pošlete nám hlas - buď pomocí hlasovacího formuláře či pomocí SMS zprávy.

Všem hlasujícím předem děkujeme a těšíme se na společné setkání při akcích našeho hasičského sboru.

Před hlasováním si prosím přečtěte náš profilový list, kterým jsme se prezentovali v anketě.

 

HLASOVÁNÍ:

Hlasovat lze pomocí hlasovacího formuláře, kde vyberete sbory, pro které hlas posíláte.

Hlasovat pro náš sbor můžete pomocí SMS zprávy, cena je 6 Kč. Tvar SMS zprávy je následující: 

HASICI SSM4 a odešlete na číslo: 900 77 06

 

Noční soutěž mladých hasičů zná vítěze

V pátek 9. září hasiči z Roštění pořádali 1. ročník Noční soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Soutěž se nekonala klasicky na fotbalovém hřišti, ale pro tuto příležitost jsme využili blízký sportovní areál s osvětlením a přilehlým dětským hřištěm.

Samotnou soutěž jsme začali chystat ve čtvrtek, kdy mnoho hasičů přiložilo ruku k dílu a společně upravilo prostory sportovního areálu našim potřebám. Jednalo se hlavně o posečení trávy, stavění stanů, zajištění dostatečných míst k sezení, opáskování dráhy a mnoho dalšího.

Sportovní družstva začala přijíždět okolo půl sedmé večer, start prvního družstva byl plánován na 19.30 hodin, ale po poradě s vedoucími kolektivů jsme start posunuli na 20.00 hodin, čímž jsme zajistili stejné světelné podmínky pro všechna družstva. Všechny nás potěšila účast ostatních týmů, kdy se nás sešlo rovných 15 soutěžících družstev. Kategorie mladších měla 7 týmů a starší 8 týmů. Nejlepších časů dosáhlo v kategorii mladších družstvo z Rymic - LP 15.48s, PP 16.86s. Za kategorii starších byl nejlepší čas na LP 14.52s a PP 14.28s, který nám ukázal tým z Vrbky

Všechna zúčastněná družstva dostala nejen věcnou cenu, ale také ovoce, kterým chceme podporovat zdraví našich závodníků. Hlavním rozhodčím byla paní Věra Frgalová, startér Pavel Žůrek a rozhodčí na terčích František Měrka.

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří nás podporovali při pořádání těchto závodů - firma Vastex, Reimer - chlazení a klimatizace, Majerka - šťavnatá móda z Hrušky, Agrodružstvo Roštění, Sedita, Dřevo trust.

Děkujeme všem za podporu našeho sboru a těšíme se na další společná setkávání nejen při hasičských akcích.

Fotoalbum