Září

17.10.2013 23:17

Dožínky mikroregionu Holešovsko

V nedělí 8. září se v Holešově uskutečnily první dožínky mikroregionu Holešovsko. V rámci těchto oslav úrody a její sklizně proběhly řemeslné trhy, dožínkový průvod s krojovanými družinami, dechovou hudbou, folklórními soubory, selskou jízdou a historickou zemědělskou technikou.

Dožínkový průvod prošel kolem zámku na náměstí Dr. E. Beneše. Vyvrcholením byla slavnostní mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Další program byl připraven ve Smetanových sadech, kde náš sbor měl přichystáný stánek s občerstvením.

Fotografie z Dožínek naleznete zde.