Září

08.10.2021 09:31

VÍKENDOVÝ POBYT MLADÝCH HASIČŮ V LIBINĚ

PÁTEK

V pátek v 16:00 hod. jsme se všichni sešli na hasičárně a začali si chystat věci, vedoucí tam už byli ale dřív, abychom mohli co nejdříve vyrazit. Rozloučili jsme se tedy s rodiči a vydali se na cestu. Po 6. večer, kdy jsme dojeli na faru do Libiny bylo na programu hned pár her, co pro nás vymýšlely vedoucí Verča Škrabalová s Kájou Molkovou. Poté nás další vedoucí, Peťa Lajda rozdělil do pokojů, kde jsme trávili celý pobyt. Následně proběhl seznamovací kroužek pak už jsme si šli opéct špekáčky k ohni. K večeru za námi ještě dojel další vedoucí, Martin Kužela. Po setmění jsme se rozdělili do skupinek mladší se staršími dohromady a vydali se na stezku odvahy kolem Libiny. Po absolvování této večerní procházky šli mladší spát, kdy se jim na dobrou noc četla pohádka a starší si ještě stihli zahrát hru městečko Palermo. Tímto první večer skončil, šli jsme spát a těšili se na další den.

 

SOBOTA

V sobotu ráno byl budíček v 7:30 a hned za 15 min. po probuzení následovala rozcvička. Někteří opozdilci bohužel nestihli přijít včas a za to si zacvičili o trochu více než ostatní. Poté jsme šli na snídani, kterou nám připravila Zdeňka Lajdová s Jančou Konečnou, které se o naše hladová břicha staraly celý pobyt. A také bylo hodně buchet a koláčů od každého z nás, co jsme doma nachystali. Poté pro nás Verča s Kájou připravily spoustu zábavných her, pro mladší i starší dohromady. Po tomto programu na nás čekal výborný oběd, bylo rizoto a pak jsme šli nabrat síly na další aktivity.

 Po obědě následoval výlet na Bradlo. Po asi třičtvrtěhodinovém výšlapu to mladší Mates vzdal a se svým tátou, Kubou Konečným, se odebral zpět na faru. Ale i přes to ostatní děti pokračovali v cestě a po dost namáhavé práci, kdy nám dal zabrat výšlap do kopce, jak na Aljašku, jsme konečně došli ke Třem kamenům. Zde jsme nafotili krásné fotky a videem pozdravili milovanou Karolínku. Ale tímto cesta nekončí a my se vydali dál, až jsme došli na rozhlednu Bradlo. Verča, jakožto náš hlavní fotograf, vyfotila nápis MŠMT, který jsme vytvořili z mikin a takto poděkovali Ministerstvu školství mládeže tělovýchovy za dotace našemu sboru. Poté následovala cesta zpět na faru. Bohužel při zpáteční cestě musel Peťa odnést Vanesku na zádech, protože jí nebylo dobře a aby toho nebylo málo, tak si Natka vyvrtla kotník. Po návratu zpět jsme se pořádně navečeřeli a zahráli si hry.

Na večer pro nás vedoucí přichystali překvapení. Na programu bylo promítání a vzpomínání na staré časy, a to formou dříve vytvořených videoklipů. K tomu jsme měli ve vyzdobené stodole nachystané malé občerstvení a dětské šampaňské. Poté jsme si zatančili just dance, kde se přidali i vedoucí. Mezi tím proběhlo rozloučení se s Vanesskou, pro kterou si dojeli rodiče. A pokud někomu nestačilo občerstvení ve stodole, mohl si jít opéct špekáčky. Pak se mladší odebrali ke spánku, kdy nám pro tento večer s předčítáním pohádky pomohla Janča  ze starších žáků. Starší pomohli pouklízet stodolu, shrnuli si večer s vedoucími a šli též spát.

 

NEDĚLE

 V neděli ráno byl budíček až v 8:00 a opět jako v sobotu po patnácti minutách byla rozcvička, kterou vedl Martin s doprovodem mladších holek. Jelikož v neděli bylo výročí 300 let od rekonstruování kostela, měli jsme tu možnost potkat se s olomouckým biskupem Josefem a přijmout jeho pozvání na mši. Zatímco byli někteří v kostele, zbytek dětí hrálo hry, které tentokrát organizovala jen Verča. Jakmile se vrátila jedna skupinka z kostela, následoval oběd.

Po poledním klidu jsme se rozloučili s mladšími, kteří odjeli s Kubou a Jančou Konečnými. Starší šli trénovat disciplíny na branný běh. Aby nám vedoucí před večeří pokazily chuťové buňky, vymysleli hru, ve které bylo cílem naplnit hrnec vodou pomocí úst. Bohužel až potom jsme zjistili, že ve vodě je přimíchaný citrón. Po večeři jsme si pustili film o hasičích, u kterého si někteří i poplakali. Na ukončení dne jsme absolvovali stezku odvahy k místní hrobce, teď už jsme ale nesměli mít ani baterky jako předešlý večer, cesta byla značená svítícími náramky. I přesto, že jsme se všichni báli, došli jsme v pořádku na faru. Poté jako každý večer následovala hygiena a hurá do postelí.

 

PONDĚLÍ

 V pondělí byl posunutý budíček až na 8:30 a opět následovala rozcvička, která se protáhla. Poté jsme hladoví došli na snídaní, kdy se už o jídlo starala Zdenička sama. Hned po snídaní pro nás vedoucí vymysleli výlet k Rešovským vodopádům. Vydali jsme se tedy na cestu. Auty jsme se dopravili do Rešova na parkoviště a odtud pěšky k Fialůvu mlýnu. Další zastávkou byly Rešovské vodopády, kde se někteří z nás nasvačili. Na tomto místě se stala první menší nehoda, vedoucí, Martin, uklouzl a spadl pravou nohou do zabahněné vody. Další nehoda se stala v průběhu cesty, Martina, Páju a malou Verunku něco kouslo a Martina nenapadlo nic lepšího než si na to dát bláto, a tak kousnutí zchladit. Po dlouhém výletu, jsme došli zpět k autům a odebrali se zpět na faru.

Na oběd byl guláš a poté jsme měli delší polední klid, abychom si odpočinuli a nabyli trochou síly na opakování disciplín na branný závod. Opakování bylo lepší než v neděli. Po braňáku jsme si dali svačinku a poté se šli s vedoucími podívat k Langerově hrobce. Když jsme se vrátili, opět pro nás vedoucí měli nachystáno plno aktivit, jako například pád důvěry, kde se i oni sami zapojili. Nejvíce jsme se ale těšili na to, až si uděláme vlastní pizzu a sníme ji u filmu – Kronika rodu Spiderwicků. Poté následoval ještě program u ohně, zahráli jsme si městečko Palermo a hezky si popovídali o celém pobytu a šli spát.

 

ÚTERÝ

 Stejně jako v pondělí byl naplánovaný budíček na 8:30 a poté rozcvička, kde jsme poprvé byli všichni včas. Tentokrát ji vedla Janča s Klárkou. Po snídani jsme si opět zopakovali něco málo na branný závod a poté se odebrali na oběd. Poté nám Zdenička nachystala oběd. Pak každý z nás napsal, co se nám líbilo nebo nelíbilo na víkendovém pobytu a také shrnout dny do kroniky. Po závěrečném úklidu jsme se odebrali na cestu domů. Na hasičárně jsme pomohli pouklízet všechny věci a jeli domů. Víkendovku jsme si užili, děkujeme vedoucím, kuchařkám a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci a tím nám zajistili opět nezapomenutelné zážitky.

Kolektiv mladých hasičů