Výroční zprávy o kolektivu mladých hasičů

20.12.2015 15:13

Očima mladých hasičů

Asi o prázdninách vznikl v někom z našich vedoucí nápad založit MLADÉ HASIČE. Tento nápad se stal skutečným.

Dne 17. září se konala naše první schůzka. Řekli nám, co se budeme učit a zakládaly se přihlášky. Další schůzky probíhali po 14 dnech. 

Jako první co jsme se začali učit byly uzle, protože jsme pak jeli na soutěž do Počenic-mladší byli 8. A starší se umístili na 7. místě. V únoru letošního roku jsme probírali první pomoc. Co máme dělat když..

Koncem března a začátkem února jsme pilně cvičili na štafetu dvojic a na štafetu 4 x 60 metrů. Cvičení se nám vyplatilo, jelikož náš tým mladších vystoupal na stupně vítězů. Tímto jsme získali 3. místo a první pohár do sbírky. Za květen jsme se toho opravdu hodně naučili, ale i vyzkoušeli. Prošli jsme třemi soutěžemi. V Morkovicích si každý zasoutěžil sám za sebe v běhu přes překážky na 60 metrů. Na závodech ve Zdislavicích jsme si my starší vyzkoušeli náš první požární útok a ještě k tomuto závodu přibyla štafeta dvojic a štafeta 4 x 60 metrů. Na těchto závodech se nám to moc nepovedlo, ale jeli jsme si to tam jen jakoby vyzkoušet. Do nedalekých Rymic zavítalo družstvo mladších (z jejich prvním útokem), které dopadlo na 14. místě z 19ti. V červnu nás čekali 3 soutěže v Karlovicích, Holešově, a Přílepích. Do Karlovic zavítal náš celý tým SDH - jak mladí hasiči, tak muži ale i starší páni, z těchto závodů jsme i odvezli 3 poháry. V Holešově jsme obsadili 4. místo. Z Přílep putovaly k nám další 2 poháry. Měsíc červenec nám oznámil, že pojedeme do Zdounek, to se také splnilo a mladší si vybojovali 3. místo a starší 4. místo. Srpen byl nejpestřejší měsíc za sezónu. Odjeli jsme 4 soutěže .. V Litenčicích jsme si vybojovali 1. místo i přesto, že se nám trochu v kopečku zastavila hasičská ávia . Nětčice…podle nás tam byla nejkrásnější trať , ta nám přinesla 2. místo. Nevadilo nám že máme druhé místo , protože jsme zaběhli náš nejrychlejší čas v sezóně - PP 14:89 . Předběhlo nás družstvo z Pravčic které mělo čas 12:55. Předposlední den v měsíci srpnu jsme zavítali do Pravčic. Patřilo nám 5. místo. Do Míškovic jeli jen starší. Tento útok se nám opravdu nepovedl. Chyba na košíku a na proudu, přesto jsme tento útok dokončili. V září se dvě družstva mladších vydali na ‘‘celodenní soutěž‘‘ byly v tom zahrnuty dvě soutěže. Ráno v Mysločovicích kdy jsme útok provedli v čase 18:60. Odpoledne jsme přejeli ještě do Zářičí , kde jsme získali 2.místo. Náš starších poslední útok jsme zaběhli na noční soutěži v Záhlinicích s časem 16:05. Tento čas stačil na 5. místo. Poslední naše soutěž v tomto roku se uskutečnila v Počenicích. Na uzlovací soutěži bylo družstvo starších rozděleno ještě na A a B. Áčko dopadlo na 5. místo a béčko na 13. místě. Mladší byli také na 5. místě. 

Byli jsme také na dvou výletech - v muzeu starých hasičských vozidel v Dřevohosticích, každý tam našel ve staré podobě to, s čím pracuje v normálním útoku. 

Na konci listopadu jsme ještě stihli zajet na soustředění do Rajnochovic, které se nám velmi moc líbilo, hráli jsme hry a hlavně jsme se SOUSTŘEDILI na hasičské věci. Stihli jsme si tam nastříkat tričko, obejít okruh v lese jen s buzolou, štafetu a další jiné věci týkající se hasičiny. Starším se líbí útoky a mladším hry a značky. 

Za tuto uplynulou dobu jsme se naučili: vázat uzly, běhat štafety, požární útor, zvládat první pomoc, co se čím hasí, základy topografie a různé značky+ starší odborky. 

Tímto chci poděkovat za celý náš tým, Všem vedoucím, že jim ještě zbývají nějaké síly a nervy. Děkujeme.

Petra Hejníčková

 

Z pohledu vedoucích

Vážené sestry a bratři hasiči, milý hosté,

dovolte, abych Vás v krátkosti seznámila s našimi nejmenšími ve sboru – s dětmi.

Mladý hasič je nejmladší složkou našeho sboru, která začala fungovat 17. září 2014 za podpory ještě dosud stávajícího projektu „Děti od počítačů na florbal“. K dnešnímu dni máme registrovaných 28 dětí ve věkovém rozpětí 5 – 13 let.

Za rok a čtvrt naší existence jsme předali dětem spoustu zkušeností, zažili mnoho zážitků a poučili se z chyb, které jsou součástí každých začátků. Do skupiny vedoucích jsme oficiálně přijali nového člena-Petra Lajdu, který prošel potřebným školením a testy. Kvůli již zmíněnému počtu dětí to nemají vedoucí vůbec jednoduché, ale nenechte se zmást, děti s námi také ne. Celoročně se znažíme získávat finanční prostředky na zajištění potřebného vybavení.

Rok 2015 byl a ještě bude velmi pestrý jak na soutěže, tak na akce spojené s dětmi a mladými hasiči.

Hned v lednu, jsme byly já a Kristýna vyslány do místní MŠ, abychom se porozhlédly po nových talentech a vyhlásily výsledky soutěže „PO očima dětí“. Schůzky v tomto období probíhali jednou za čtrnáct dní, ale i přesto jsme se stihli naučit „Co se čím hasí“ a zopakovat celou topografii a uzlování. Děti měli možnost si vyzkoušet i první pomoc, kde za pomoci figuríny a autolékárniček, zjistili, jak taková pomoc při úrazech a oživování probíhá. Tímto bych chtěla poděkovat Autoškole Darebníček za zapůjčení pomůcek k této ukázce. Aby děti viděly, co je to opravdová hasičská dřina, rozhodli jsme je vzít na „Den otevřených dvěří“ na stanici HZS do Zlína. Děti i dospělí shlédli jak využívanou techniku k zásahům, tak ukázku zásahu při dopravní nehodě. Od záchranářů si děti vyprosily první pomoc nebo si nechali naměřit EKG. Od policistů naopak dostaly pamětní a dárkové předměty. Všichni si tento den užili a nasbírali nové zkušennosti.

A teď už k závodům. Ve letošním roce jsme se s dětmi zúčastnili 15 závodů. Za zmínku jistě stojí všechny, ale zmíním pouze některé. První pohár do sbírky přišel již na první soutěži, která se konala 18. 4. v Kyselovicích. Tady družstvo mladších vybojovalo nádherné 3. místo. Krásná umístnění přinesl i červnový měsíc. Navštívili jsme nedaleké Karlovice, kde proti sobě bojovaly hned tři týmy mladých hasičů. Družstvo mladších vybojovalo opět krásné třetí místo. Družstvo starších zůstalo na 4. místě a toto místo je neopustilo ani na soutěži v Holešově. Velmi přínosné byli závody v Přílepích, odkud si družstvo starších odváželo pohár za druhé místo a mladší za místo třetí.
V letních měsících již probíhala každotýdenní příprava a tréninky na místním fotbalovém hřišti, kde se pečlivě piloval požární útok a všechny ostatní disciplíny. Se začátkem prázdnin jsme se na jednu sobotu 4. 7. zastavili od závodů a patřičně přivítali prázdniny. Akce „Hurá prázdniny“ byla pořádána naším sborem. K této akci jsme „využili“ na pomoc i družstvo starších. Každý člen družstva dostal úkol, aby si za pomoci vedoucích připravil stanoviště pro ostatní děti a po dobu akce se o něj staral. Akce se dle mého vydařila a prázdniny byli výborně zahájeny. Po malém odpočinku jsme se opět vrhli do závodění. 11. 7. nás uvítali Zdounky. Tady opět nebyla nouze o poháry a mladší si odváželi 3. místo. Družstva starších se opět držela 4. příčka. Srpen přinesl ovoce převážně družstu starších, kdy v Netčicích dosáhli druhé příčky, ale časomíra na terčích se zastavila na PP – 14:89 a na LP – 15:20, tudíž je to rekord na kteří jsou hrdí nejen děti, ale i my vedoucí. Pro naše velké překvapení byla soutěž v Litenčicíc ještě úspěšnější. Družstvo starších si konečně odváží ze soutěže pohár za první příčku. Nejnovější zkušennosti děti získali na soutěži v Záhlinicích, umístnění sice nebylo úplně podle našich představ (výsledné 6. místo), ale děti soutěž náramně bavila, protože byla jejich první noční soutěží. Za letní snahu jsme se rozhodli malé hasiče odměnit výletem a hasičské muzeum v Dřevohosticích bylo ideální volbou. Po shlédnutí staré techniky bylo na sportovním areále v Roštění přichystané malé pohoštění. Koncem léta ovšem nekončí závody. Školní rok jsme zahájili na závodech v Zářičí, kde družstvo mladších vybojovalo 2. místo.

Sezona závodů pomalu končila, tak jsme se rozhodli děti zapojit i jiným směrem. Připravili jsme pro ně brigádu na nově zrekonstruované hasičské zbrojnici a zjistili jsme, že i kluci to s mopem a hadrem opravdu umí.

Po dohodě s ředitelkou místní mateřské školky, jsme se vydali společně s družstem starších maloškům ukázat co se učíme, zahrát si s nimi pár her a vyzkoušet si s nimi pár věcí z hasičiny. Za odměnu jim naše děti připravily ručně dělané záložky, medaile a odměnu v podobě mrkviček, protože mladý hasič musí být především zdravý.

Poslední závod této sezony byla jak jinak, než uzlovací soutěž v Počenicích. Ze tří družstev na poháry nedosáhlo ani jedno družstvo, ale oproti loňskému roku je vidět zlepšení a družstvo mladších i starších „Aček“ ukončilo pokusy na pátých místech.

Pro odpočinek po celoročních výkonech a i pro vylepšení znalostí bylo pro mladé hasiče uspořádáno hasičské soustředění na chatě Archa Rajnochovice v posledním listopadovém víkendu. Víkend byl plný her, procvičování a dobré nálady. Za úspěšné zvládnutí dostal každý pamětní list. Všichni si víkend moc užili a v pořádku se vrátili domů.

Jak jsem již zmiňovala, letošní rok ještě bude na akce bohatý. První akcí je florbalový turnaj, kterého se zúčastní i družstvo mladých hasičů. Na tento turnaj kluky pečlivě připravuje Honza Procházka a to každou sudou středu kdy není schůzka hasiče. Přejeme klukům úspěch a držíme palce a Vás všechny na tuto akci srdečně zveme.

Poslední akcí tohoto roku bude tzv. „předsilvestrovské odpoledne plné her“, kde si budeme jak už název napovídá hrát.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem i našim mladým hasičům klidné Vánoce, bohatého Ježíška a spoustu úspěchů a pohárů v příštím roce.

Denisa Kuželová