Výroční valná hromada okrsku Prusinovice

10.02.2013 12:31

V pátek 8. února na hasičské zbrojnici v Pacetlukách se uskutečnila Výroční valná hromada okrsku Prusinovice. Přítomní členové našeho sboru byli - Vladimír Měrka, Martin Škrabala, Miroslav Pospíšilík, Petr Lajda a Tomáš Hráček.

V průběhu schůze jednotlivé sbory přednesly svou činnost za uplynulý rok. Přednesena byla zpráva o činnosti okrsku, zpráva o hospodaření a zvolení návrhové komise. Rovněž byl přednesen plán činnosti pro rok 2013. V programu nechyběla i diskuze.