Výroční valná hromada hasičského okrsku Prusinovice

08.03.2015 20:30

12. února jsme se za účasti 4 členů sboru zúčastnili výroční valné hromady výboru hasičského okrsku Prusinovice. Okrsková schůze se konala na hasičské zbrojnici v Prusinovicích. 

Proběhly zprávy členů výboru z uplynulého roku, byl přednesen plán činnosti okrskového aktivu, proběhlo zvolení nového okrskového výboru v němž byl zvolen na funkci jednatele Bakalík Tomáš a jako člen výboru Lajda Petr. Závěrem proběhla diskuze.

Okrskové kolo v roce 2015 proběhne v Roštění a to 8. května v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti.