Výroční okrsková schůze

28.01.2012 21:15

Dne 27. 1. 2012 se v Karlovicích uskutečnila výroční okrsková schůze, kde se sešli zástupci jednotlivých sborů: Karlovic, Němčic, Pacetluk, Prusinovic, Roštění a velitel okrsku Holešova. Zástupci se seznámili s činností okrsku Prusinovice a jednotlivých sborů za rok 2011. Rovněž proběhlo seznámení s plánem práce pro rok 2012. Schůze se za náš sbor zúčastnili: Martin Škrabala, Oldřich Daďa ml., Petr Lajda, Vladimír Měrka.