V měsíci říjnu proběhla členská schůze sboru

01.11.2019 16:30

Ve středu 16. října proběhla na hasičské zbrojnici členská schůze. Náplní schůze bylo seznámení členů s uskutečněnými akcemi a probrání akcí nadcházejících.