Únor

27.02.2016 14:19

Děti z mateřinky malovaly do soutěže

Již několikátým rokem oslovujeme mateřskou školu se zapojením do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a stejně jako v minulých letech, tak i letos děti opět malovaly. 

Pod vedením paní ředitelky Jany děti namalovaly několik obrázků s hasičskou tématikou. Jejich snahu jsme se rozhodli ocenit. V úterý 23. února se hasičky Denča a Kristýna vypravily do mateřské školy. S dětmi jsme si ukázali obrázky, které odevzdáme na OSH do Kroměříže, a potom jsme si přečetli krátkou pohádku „O hasicím přístroji“. Celá školka dostala menší dáreček a všechny děti si zasloužily náramek s logem „Hasiči Roštění“.

Závěrem bychom rády poděkovaly mateřské škole za pěkně strávený čas v jejím prostředí a samozřejmě za obrázky, které děti vytvořily. Za rok se budeme těšit opět na shledanou.

Fotoalbum

 

 

Od praotce Čecha až k bratřím Čapkům

Masopust je lidový svátek, který se slavil v období od svátku Tří králů do Popeleční středy, kterou začíná předvelikonoční postní doba. Byl to svátek hodování. Součástí masopustu byl průvod maškar, který procházel vesnicemi za doprovodu muziky. Masky byly všude pohoštěny - především pálenkou, která ještě zvyšovala veselí a dále něčím k zakousnutí.

Masopustní průvod je jedna z předvelikonočních tradic, která se zachovala i u nás v Roštění.

V neděli 7. února hned z rána začaly přípravy na hasičské zbrojnici. Každý účastník průvodu bral své obsazení velmi zodpovědně. Všichni měli dokonale připravené kostýmy, takže stačilo jen vše doladit.

V 10.00 hodin se v místním rozhlase rozezněla Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast od skladatele Bedřicha Smetany a průvod pomalu vyšel od hasičské zbrojnice.

V čele průvodu jste mohli zahlédnout praotce Čecha spolu s jeho neteří Libuší. Za nimi šel Jan Žižka a Zikmund, prodávali losy. Kasu měl na starost Jánošík se svou družinou. Nechyběla ani postava Karla IV. spolu s jeho manželkou Alžbětou Pomořanskou. Následovali zedníci s proviantem do kterého vybírali vejce na stavbu Karlova mostu nebo uschovávali darovanou pálenku. Další důležitou postavou byl samozřejmě medvěd se svými vodiči. Celý průvod uzavírali tři pánové, jejichž jména jistě dobře znáte a byli to - K. H. Mácha a bratři Čapkovi.

Po celou dobu masopustního průvodu hrála do kroku dechová hudba. Na konci náročné cesty čekalo na všechny malé občerstvení. Počasí nám celkem přálo až na studený a nepříjemný vítr, ale ani ten nám neubral na dobré náladě a úsměvu. Děkujeme všem zúčastěným za příjemnou atmosféru celého dne. Také všem přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a budeme se těšit opět za dva roky.

Fotoalbum