Únor

28.02.2015 22:00

Degustace ovocných pálenek

28. února proběhl 15. ročník degustace ovocných pálenek na hasičské zbrojnici v Roštění. 

Od 17.00 - 18.00 hodin mohli hasiči přinášet své vzorky, které hned při příchodu zapisovala Denisa Kuželová společně s Martinem Škrabalou. Každá pálenka měla své číslo, které si komise zapisovala i s různými poznámkami do svých hodnotících papírů. Většinou hodnotili jak chuť, tak i vůni každé pálenky. Každý z hodnotící komise mohl udělit jednomu vzorku body v rozmezí 1-5, ale 5 bodů mohly dostat jen ty nejlepší. 

Nejvíce se ze dvaceti vzorků pálenek objevovala trnková, ale i pálenky z třešní, špendlíku nebo různých směsí.

Po zhodnocení všech vzorků jedenáctičlennou degustační komisí se sečetly body a následovalo vyhlášení těch nejlepších.

 

Pořadí šesti nejlépe oceněných pálenek

    1. Zajíc Stanislav trnka
    2. Měrka Petr st. trnka
    3. Zajíc Ladislav směs
    4. Odložilík Josef třešeň
    5. SDH směs
    6. Očadlík Stanislav trnka

 

Fotografie z 15. ročníku

Degustace ovocných pálenek 28.2.2015

 

 

 

Přátelské koulení

V sobotu 21. února jsme se zúčastnili v počtu 8 členů z našeho sboru přátelského turnaje v kuželkách. 

Celý turnaj probíhal v poklidu a ve velmi příjemné atmosféře litenčické sokolovny. Po příjezdu nás mile uvítali a vysvětlili nám pravidla, neboť většina z nás hrála kuželky poprvé. Na občerstvení byly přichystané koláčky, klobásky a točené pivo. Kolem 17.00 hodiny odpolední se turnaj uchyloval ke konci. Odvezli jsme si cenu v podobě dřevěné kuželky a láhve vína. 

Chtěli bychom poděkovat hasičům z Litenčic za pozvání a příští rok se snad opět setkáme.

 

 

Výroční valná hromada hasičského okrsku Prusinovice

12. února jsme se za účasti 4 členů sboru zúčastnili výroční valné hromady výboru hasičského okrsku Prusinovice. Okrsková schůze se konala na hasičské zbrojnici v Prusinovicích. 

Proběhly zprávy členů výboru z uplynulého roku, byl přednesen plán činnosti okrskového aktivu, proběhlo zvolení nového okrskového výboru v němž byl zvolen na funkci jednatele Bakalík Tomáš a jako člen výboru Lajda Petr. Závěrem proběhla diskuze.

Okrskové kolo v roce 2015 proběhne v Roštění a to 8. května v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti.

 

Asistence při kácení lípy

V sobotu 7. února jsme byli požádání obcí o asistenci a úklid při kácení lípy sousedící s hasičskou zbrojnicí. 

V rámci brigády jsme se sešli v 7.30 hodin na zbrojnici. O chvíli později přijel "mistr" ve svém oboru. Proběhlo proškolení bezpečnosti, přichystání a poražení stromu mohlo začít. Sešlo se nás tolik, že poražená lípa se rychle ztrácela před očima. Větve byly poštěpkovány a kmen odvezen pro účely obce. Po úklidu bylo přichystáno malé občerstvení pro zúčastněné.

 

Fotografie a video

Asistence při kácení lípy 7.2.2015