Únor

28.02.2013 17:43

S žádostí o dotaci jsme neuspěli

V loňském roce se podařilo odkoupit budovu sousedící s naší hasičskou zbrojnicí tzv. ledovnu, která byla součástí Hostince u Zajíců. Naším cílem je přistavit k současné budově zbrojnice přístavbu, která by nám napomohla k dalšímu rozvoji našeho sboru.

Budovu prohlédl projektant a potvrdil naši domněnku, že budova ledovny není vhodná k rekonstrukci, ale je nutná její demolice. Prostor si vyměřil a na základě našich požadavků vypracoval projekt přístavby.

Přišlo nám vhod vypsání dotačního titulu místní akční skupiny MAS - Partnerství Moštěnka, který byl součástí programu Leader 9. výzva. Bohužel v konkurenci 42 žádostí náš projekt neuspěl. Podpořeno bylo 21 žádostí s dotací o celkové částce 8.046.558 Kč. Požadovaná dotace všech 42 subjektů byla 17.945.818 Kč.

I nadále budeme usilovat o získání dotace z různých institucí k tomu určených.

 

Spolupráce se spolkem maminek

Dne 20. února 2013 se sešli zástupci Sboru dobrovolných hasičů Roštění se spolkem maminek z Roštění, aby se dohodly na vzájemné spolupráci.

Schůzka se konala v obecní knihovně a nesla se v přátelském a pohodovém duchu. Spolek maminek má málo členek a tak byly dohodnutou vzájemnou spoluprací nadšené. Samozřejmě, že pro SDH to bude mít také spoustu výhod a navíc se i utuží kolektiv spolků v obci.

 

Seznam akcí, na kterých bychom měli být nápomocni:

  • Pálení čarodějnic 30.4.
  • Dětský den 15.6.
  • Stanování 19. - 20.7.
  • Sousedská zábava 3.8.