Únor

29.09.2011 20:11

Během měsíce února probíhala celková úprava kotelny na hasičské zbrojnici v Roštění. K celkové úpravě a úklidu kotelny patřilo její vymalování, roztřiďovaní a v neposlední řadě také odstraňování nepotřebných věcí.

 

26.2.2011 - Brigáda u kostela - kácení starých stromků, zkrácení tůjí a úklid. Během soboty 26. února 2011 probíhala brigáda, jejímž hlavním účelem bylo kácení starých stromů a keřů v prostranství u kostela v obci Roštění. Této brigády se zúčastnili členové sboru dobrovolných hasičů Roštění v hojném počtu. Součástí bylo i zastřihávání tújí a samozřejmě i úklid odřezaných větví. Tato brigáda byla zorganizována na žádost kněze Jana Vinklera a farní rady.