Srpen

13.10.2011 10:35

Loučení s prázdninami

Již tradičně poslední sobotu v měsíci srpnu uspořádal pro děti náš sbor ukončení prázdnin. Celá akce začala krátce po 14. hodině za krásného slunečného počasí ato na sportovním areálu v Roštění. Naši členi připravili šest stanovišť, na kterých děti plnili rozličné úkoly. Jedno ze stanovišť obsadila preventistka z okresního oddělení policie České republiky Kroměříž, která upoutala děti policejní tématikou a to zábavnou formou. Po celé odpoledne se děti mohly povozit na koňích a později odpoledne také v zásahovém vozidle našeho sboru. Po splnění úkolů na stanovištích dostali děti něco dobrého na pití, mls i jídlo a to jupíky, tatranky, špekáčky, které si opekly na táboráku. Poté byly pro děti připraveny na tanečním parketu různé úkoly a hry za doprovodu reprodukované hudby a pod vedením zkušených vedoucích soutěžili ve zpěvu, tanečních dovednostech, mimických úkolech. Následně byla na pořadu diskotéka jak pro děti, následně i pro dospělé. Po celou dobu akce bylo připraveno občerstvení jak pro děti, tak i pro dospělé.

 

 

 

 

Dne 6. srpna 2011 se konaly v Roštění oslavy 880. výročí první písemné zmínky o Roštění a při této příležitosti se konala soutěž v netradičním útoku. Byl to  požární útok na 3 béčka před hasičskou zbrojnicí do mírného kopce a nestříkalo se na terče, ale na bečku piva, kterou museli proudaři odstříknout co nejrychleji za čáru. Této soutěže se zúčastnilo celkem 5 týmů mužů (Roštění, Kašava, Prusinovice, Pacetluky, Karlovice) a 3 týmy starších pánů (Roštění, Prusinovice, Karlovice). Naši závodníci před soutěží pociťovali značnou nervozitu, protože to bylo poprvé, kdy soutěžili před domácím publikem a nikdo nechtěl nic zkazit, celý tým se chtěl předvést v co nejlepším světle. Jako první šly na řadu Pacetluky a po menších problémech byl útok ukončen v čase 37,6 s. Po týmu z Pacetluk bylo na řadě domácí Roštění a kluci si začali chystat soutěžní nářadí na základnu a ještě před vypršením pětiminutového času, který je dán pro chystání základny, měli vše připraveno a seřadili se na startovní čáře. První start byl přerušen z důvodu předčasného vyběhnutí některého ze závodníků, ale naštěstí přerušení bylo signalizováno dřív než došlo ke spojení nebo roztažení hadic a proto se mohl celý tým vrátit na soutěžní čáru, aniž by si někdo musel znovu něco chystat. Druhý start se povedl na výbornou a roštěnští vyrazili vpřed, jakmile se sud převalil přes čáru, byl útok splněn a to v čase 26,72 s. Publikum bylo spokojené a kluci taky, teď už jen mohli čekat, jak se povede útok ostatním týmům. Poté soutěžily týmy z Kašavy - 28,52 s, Karlovic - 42,52 s a Prusinovic - 29,33 s. Po odsoutěžení družstva z Prusinovic bylo jasné, že SDH Roštění muži získali první místo - radost byla obrovská. Po odsoutěžení týmů mužů byli na řadě starší páni. Tito soutěžili na 2 béčka. V této kategorii šli první na řadu borci z Roštění a po pěkném útoku byl požární útok splněn s časem 31,15 s a opět tu byl aplaus publika a opět následovalo čekání na útoky ostatních týmů, které chtěly teto čas překonat. Po odsoutěžení Karlovic 1:16,67 s a Prusinovic 53,06 s zavládla v táboře domácích velká radost, jelikož v obou kategoriích vyhráli domácí. Navíc celkově nejlepší čas měli muži z SDH Roštění a kromě poháru za první místo dostali také bečku piva, o to byla radost z výhry větší. Myslím si, že se všem soutěž líbila a ikdyž vyhrát může jen jeden, všichni odjížděli spokojeni. Nakonec děkujeme všem zúčastněným týmům a fanouškům, kteří nás přišli podpořit.

Sestava týmu mužů: Jaroslav Foukal - koš, Tomáš Hráček - spoj, Ladislav Lajda - stroj, David Zajíc - béčka, Kamil Bílek - rozdělovač, Martin Foukal - levý proud, Jakub Haupt - pravý proud

Sestava staří páni: Oldřich Daďa ml. - koš, Ladislav Hejníček - spoj, Oldřich Daďa st. - stroj, Stanislav Očadlík - béčka, Miroslav Pospíšilík - rozdělovač, Libor Kužela - levý proud, Stanislav Nevřala - pravý proud

Video mužů - zde , video starých pánů - zde

 

880 let od první písemné zmínky o obci Roštění

První srpnový víkend se v Roštění konala oslava 880. let od první písemné zmínky o obci. Zastupitelé obce vymysleli dvoudenní program, který byl ve znamení sportu, vzpomínání na doby minulé a kultury. Jednotlivé složky obce byly požádány o spolupráci a byly jim uděleny jednotlivé úkoly. Náš sbor, tedy SDH Roštění se ujal v sobotu 6.srpna v dopoledních hodinách organizace závodu v požárním sportu, kdy na návsi před hasičskou zbrojnicí soutěžilo 9. přihlášených družstev v netradičním požárním útoku o pohár starosty obce. Vypsány byli dvě kategorie a to muži a staří páni. Samozřejmostí bylo zajištění bohatého občerstvení v prostorách hasičské zbrojnice.

V odpoledních hodinách naši členové organizovali a zajišťovali bezpečnost zájemců o prohlídku věže místního kostela a vyhlídky z ochozu věže na obec a okolí. Ve 13. hodin začínal kulturní a sportovní program na sportovním areálu obce, na kterém jsme zajišťovali občerstvení v budově areálu a také jsme provozovali jeden ze stánků s občerstvením a to až do brzkých ranních hodin. 

V neděli se naši členové v hasičských uniformách a s praporem zúčastnili slavnostní bohoslužby, kladení věnců k pomníku padlých a slavnostního projevu starosty obce. Byla opět zpřístupněna věž kostela, kde naši členové zase organizovali návštěvníky a dbali na bezpečnost. I v neděli byl na sportovním areálu bohatý program a opět jsme prodávali jak v budově areálu, tak ve stánku.

V průběhu víkendu jsme také prodávali pamětní mince obce.

Všem hasičům, kteří se více či méně podíleli na uskutečňování nám svěřených úkolů, patří velký dík. Děkujem také Magdě, Janě, Romaně, Lucii, Anežce a Hance.