Říjen

29.10.2015 13:04

Máme nové zdravotníky zotavovacích akcí

V měsíci říjnu proběhl 40 hodinový kurz (zdravotník zotavovacích akcí), který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT.

Kurzu se zúčastnili dva členové našeho sboru - Kochaníčková Kristýna a Měrka František, kteří po úspěšné záveřečné zkoušce obdrželi osvědčení zdravotníka.

 

Připomněli jsme si výročí vzniku Československa

Dne 28. 10. si celá země připomíná významný svátek a památku dne vzniku samostatného Československého státu. Ani naše obec nebyla v uctívání této památky pozadu. Zastupitelstvo obce ve spolupráci s SDH Roštění uspořádalo pro děti i dospělé lampionový průvod obcí. Členové SDH byli vystrojeni ve vycházkových oblecích a měli tu čest nést obcí jak státní vlajku, tak obecní prapor. 

Průvod vyšel v 17.00 hodin od sportovního areálu, kde si děti rozsvítily své lampiony. Odtud se průvod vydal k „Pomníku padlých“ u hasičské zbrojnice. Zde měl proslov pan starosta, který nás v krátkosti seznámil s historií a společně se všemi zúčastněnými uctil památku padlých minutou ticha a státní hymnou. Poté členové zastupitelstva položili k pomníku věnec. 

Pro všechny zúčastněné děti byl průvod „světýlek“ jistě zážitkem.

 

Proběhl sběr kovového šrotu

V sobotu 17. 10. v dopoledních hodinách proběhl v naší obci sběr kovového šrotu.

Tímto děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli každým kilem šrotu, podporujete tak tím Sbor dobrovolných hasičů v Roštění.