Říjen

23.10.2011 19:08

Ukončená SDH Roštění

Dne 15.10.2011 se hasiči z Roštění se svými manželkami a dětmi setkali a pobavili na sportovním areálu při bohatém občerstvení.

  Již dopoledne, kdy současně probíhal sběr kovového šrotu, Martin a Jana Škrabalovi s Vladimírem Měrkou přichystali kotel masa, pod kterým následně zatopili. Později se přidávali i ostatní účastníci, kteří narazili bečku, přichystali stoly a akce mohla začít. Okolo 14. hodiny byla připravená místnost téměř plná. Menší děti si hrály na prolézačkách a houpačkách a ty starší hrály nejrůznější hry na multifunkčním hřišti. U stolů plných dobrého jídla a pití se všichni náramně bavili. Stihli probrat nejrůznější témata od toho, kde kdo pálil slivovici a jaká byla úroda, přes politiku až po to, jak kdo stráví Silvestr. Dobrou náladu znásobily ženy, které pod vedením paní Marcely Odložilíkové a za bouřlivého potlesku dětí předvedly nádherné kotouly vpřed a některé je zvládly i dozadu.
  Sešla se dobrá parta, která se dobře bavila. Škoda jen, že se někteří nemohli zúčastnit z důvodu zaměstnání nebo nemoci. Občerstvení si sice hradil každý ze svého, ale setkání bylo zorganizováno jako poděkování všem za celoroční práci ve sboru. Všem, kteří se jakkoliv zasadili a podíleli na přípravách této akce, patří velké poděkování. Snad se zas za rok sejdeme v dobré náladě i s těmi, co si letos z různých důvodů jít posedět mezi činné hasiče nemohli.

 

 

Mutěnické chodníčky

Dne 8.10.2011 čekal naše hasiče výlet do Mutěnic, kde se již tradičně každým rokem koná známý Pochod slováckými vinohrady neboli Mutěnické chodníčky. Tato akce je velmi známá a oblíbená nejen mezi našimi hasiči, ale i mezi širokou veřejností. Tento výlet slouží i k tomu, aby se naši kluci po sezoně odreagovali a přišli na jiné myšlenky a hlavně, aby se stmelil kolektiv a mohli se sejít spolu při jiné příležitosti než při tréninku nebo soutěži.

Jediný nepříjemný okamžik byl asi ráno, kdy museli všichni účastníci této roštěnské výpravy vstávat kolem páté hodiny. Ale jakmile se přepravili na vlakové nádraží do Hulína, nálada se začala pomalu zlepšovat. Poté vlakem přijeli do Mutěnic a samotný pochod mohl začít. Pochod  je rozdělen na tři trasy a záleží na každém, kterou trasu si zvolí. Naši hasiči si zvolili trasu dlouhou 8 km. Během pochodu samozřejmě koštovali burčák a jiné pochutiny nabízené různě kolem trasy v množství větším než hojném a při tom panovala v naší partě dobrá nálada a veselá konverzace. U Jarohněvického rybníka bylo jasné, že mutěnické sklípky se pomalu a jistě blíží. Procházení mezi těmito sklípky bylo příjemné, ale všem bylo jasné, že trasa se blíží ke konci a tím pádem se už pomalu blíží čas odjezdu. Ještě bylo potřeba nakoupit nějakou pozornost domů a pomalu se všichni chystali k odjezdu. Cesta domů byla také veselá, jako ovšem celý den a všichni si sdělovali své dojmy z výletu. No a pak už zbývalo jen se doma přivítat se svými blízkými a povykládat jim zážitky.

Všem se v Mutěnicích líbilo a určitě to nebyl poslední výlet našich hasičů do těchto míst.