Prosinec

15.12.2016 13:37

Poslední schůzka mladých hasičů v roce 2016

Ve středu 28.12.2016 místo schůzky mladých hasičů, proběhla krátká hasičská vycházka. Aby vše nebylo jen tak a vycházka byla neobyčejná, spojili jsme ji s krátkou brigádkou. 

Všichni měli sraz na sportovním areále a odtud jsme se procházkou přesunuli dál směrem ke „Kačáku“. A právě tady proběhla krátká brigádka, která spočívala v úklidu popadaných větví a haluzí. Touto prací jsme přispěli k pročištění okolí rybníčka a k příjemnějšímu prostředí určenému k odpočinku. 

Na konci měl každý možnost dát si něco do břicha přímo z kotlíku. 

 

 

Schůzka mladých hasičů v režii družstva starších

Dne 14. prosince 2016 si starší vymysleli program pro mladší žáky a vedoucí. 

Bylo 5 stanovišť : zdravověda + pořadovka, zapojování hadic, poznávání topografických značek, uzlovaní . Za každé stanoviště dostalo družstvo body ( 0-10b.). Všechna družstva si vyzkoušela všechny stanoviště. 

Na konci se řeklo, na jakém místě kdo skončil, a za odměnu jsme dostali nějaké dobrůtky.

Natálie Přikrylová

Kaina Lukačovič

 

Výroční valná hromada očima mladých hasičů

Druhou sobotu v měsíci prosinci, přesněji 10. prosince 2016, se v sále hostinci “Roštěnka“ uskutečnila výroční valná hromada pro mladé hasiče z Roštění.
Na tuto schůzi bylo naplánované probrat, co se událo v roce 2016.

Celou schůzi měl na starosti František. Jako první nás seznámil s body programu a podívali jsme se na fotky z minulé sezóny. 

O slovo si požádala Denča. Ta nám zhodnotila a shrnula celou uplynulou sezónu. 

Poté Verča s Marťou nachystali prezentaci a zprávu o sezóně, kterou uplatnily i na valné hromadě pro ostatní členy sboru. 

Pak nás Starosta “P“ seznámil s naplánovanými akcemi na rok 2017 - myslím, že celý rok bude hodně pestrý. Je naplánováno spoustu akcí např. noční soutěž ♥. 

Jelikož se Peťka – vedoucí kroniky nemohla dostavit, přečetla její zprávu Kristýna. V

ideem ze sezóny a krátkou diskuzí se všechno ukončilo.

Chtěla bych za všechny členy mladých hasičů moc poděkovat všem našim vedoucím, za to co pro nás dělali a dosud dělají – obětovali svůj čas pro nás, jezdili s námi na všechny soutěže( i když se nám pokaždé nedařilo) podporovali nás, věřili nám, vycházeli s námi, ale že vůbec mají s námi všemi takové nervy. Ještě jednou vám všem vedoucím patří neskutečně VELKÉ DÍKY.

Petra Hejníčková- kronikářka