Prosinec

07.01.2015 12:42

PF 2015

 

Výroční valná hromada SDH Roštění 2014

13. prosince 2014 v 18:00 proběhla valná hromada SDH Roštění. Kromě členů SDH Roštění se zúčastnili i hosté. Za obec Roštění to byl pan Odložilík, za OSH pan Pospíšilík a za sbory okrsku Prusinovice zástupci Karlovic, Němčic, Pacetluk a Prusinovic. Jak již je tradicí tak nás i letos navštívili kamarádi z družebního sboru z Kašavy. Celé jednání vedl starosta SDH Roštění bratr Petr Lajda. 

Na úvod všichni přítomní uctili minutou ticha památku bratra Petra Topiče který v letošním roce náhle a nečekaně opustil sbor a všechny blízké. 

Poté valná hromada začala seznámením se s programem schůze. Jako první slovo dostal jednatel sboru, aby přednesl zprávu o činnosti. Vzpomenul téměř všechny události sboru za poslední rok a nakonec všechny přítomné pozval na 4. ročník Vánočního florbalového turnaje, který se bude konat 20. prosince. Také všechny pozval poslední akci v tomto roce a to na Zábavné odpoledne plné her, které se koná 30. prosince.

Druhým bodem schůze nás provedl bratr Martin Škrabala, který měl po celý rok na starosti hospodaření sboru. Seznámil nás s příjmy a výdaji za jednotlivé měsíce. Za zmínku stojí z těch větších pohybů výdaj za pořízení časomíry pro požární sport, také pořízení plynového grilu a tří nových vycházkových obleků. Z jeho zprávy taky vyplynuly nemalé výdaje které si žádá požární sport. Z příjmů na kterých je sbor závislý byla zmíněna každoroční podpora obce na činnost sboru, tradiční sběr železného šrotu ale také několik brigád. 

Po zprávě hospodáře se dostal ke slovu bratr Libor Kužela, který má na starosti revizní radu. Ve své zprávě nás ujistil, že hospodaření našeho sboru je v pořádku. 

Obsáhlou zprávu týkající se sportovního družstva jsme si vyslechli v podání bratra Tomáše Hráčka. Tomáš začal zimní přípravou kluků v místní tělocvičně a posilovně, vzpomenul vznik „B“ družstva mužů a seznámil nás se sestavou obou družstvech, které letos za hasiče z Roštění závodili. Následovalo seznámení s výsledky a nejlepšími výkony za uplynulou sezónu. Celkový počet startů na závodech se nakonec vyšplhal na 37 v podání družstva „A“ a 7 závodů které odběhlo družstvo „B“. 

Letos v září náš sbor začal s činností mladých hasičů. Zprávu o činnosti mladých hasičů nám přednesla sestra Denisa Kuželová. Naše družstvo mladých se schází každou sudou středy v místní tělocvičně. Děti se seznamují s technikami vázání uzlů, s topografickými značkami, základy požární ochrany, atd. První soutěž čekala mladé hasiče koncem listopadu v Počenicích. Liché středy jsou vyhrazeny mladým florbalistům, které vede zkušený Honza Procházka. 

Po zprávě o činnosti práce s mládeží nás čekala krátká deseti minutová přestávka. Po této přestávce byla na řadě zpráva velitele jednotky bratra Miroslava Pospišilíka, jelikož byl omluven, přečetl jeho zprávu bratr Martin Škrabala. V této zprávě jsme se dozvěděli o několika školeních, kterými si jednotka prošla. Za zmínku určitě stojí i taktické cvičení na základní škole v Kostelci, oprava hasičské avie a techniky a v neposlední řadě stovka brigádnických hodin, které hasiče tento rok čekaly. Bratr Martin Škrabala nás také seznámil s plánovanou rekonstrukcí hasičské zbrojnice, na které se budeme podílet. Závěrem zprávy velitele bylo poděkování bratru Tomáši Hráčkovi, za správcování webových stránek, na kterých nalezneme plno praktických informací v oblasti prevence či první pomoci. 

Dalším bodem programu byla zpráva kronikáře bratra Ladislava Zajíce. Bratr Ladislav Zajíc nám nastínil historické okamžiky vzniku našeho sboru, a také jsme měli možnost nahlédnout do původních plánů pro stavbu nynější hasičské zbrojnice. 

 

 

 

Nastal čas volby nového výboru. Starosta bratr Petr Lajda navrhl výbor v následujícím složení:

Starosta sboru - Petr Lajda 
Náměstek starosty - Vladimír Měrka
Velitel jednotky - Miroslav Pospišilík
Jednatel - Tomáš Bakalík
Referent prevence a vedoucí sportovního družstva - Tomáš Hráček
Hospodář - Martin Škrabala
Kronikář - Ladislav Zajíc
Referent mládeže - Denisa Kuželová, Petra Miklíková
Kontrolní a revizní rada - Libor Kužela, Radek Odložilík, Petra Miklíková
Členové výboru - Oldřich Daďa st., Oldřich Daďa ml., Stanislav Zajíc, Radek Odložilík 

Všichni členové sboru byli pro výše uvedené složení výboru.

Nyní sestra Zdeňka Lajdová spolu s bratrem Petrem Lajdou a bratrem Martinem Škrabalou, předali vyznamenání za aktivní činnost několika členům sboru. Také bylo předáno čestné uznání okresního sdružení hasičů Kroměříž, bratru Stanislavu Nevřalovi a medaile za příkladnou práci ve sboru, kterou zaslouženě dostal bratr Martin Škrabala. Jako poslední byla předána medaile sv. Floriána. Tuto medaili za svou dlouholetou aktivní činnost dostal bratr Oldřich Daďa starší. Bratr Daďa se velmi významně podílel a stále se podílí na chodu sboru. V dřívějších dobách, kdy byla činnost sboru ohrožena, vzal na sebe hned několik funkcí a díky tomuto kroku sbor nezanikl. Všichni účastníci valné hromady povstali a dojatému panu Daďovi potleskem složili úctu. 

Posledním bodem programu byla diskuze. Jako první se slova ujal zástupce sportovního družstva bratr Petr Topič, který poděkoval manželce bratra Petra Lajdy a manželce bratra Martina Škrabala, za trpělivost a podporu. Poté jim byly předány květiny. Dále pokračovali zástupci z okolních sborů. Každý nám řekl několik milých slov a přání všeho nejlepšího do nového roku. Starosta sboru vyjádřil díky za podporu zastupitelstvu obce, dále poděkoval za dlouhodobou činnost jednatele bratra Radka Odložilíka. Poděkování mířilo také k TJ Roštění, které umožňuje trénování hasičů a pořádání závodů na místním hřišti. Závěrem bylo poděkování podnikatelům, kteří sbor místních hasičů podporují. 

Starosta sboru bratr Petr Lajda ukončil schůzi a začala volná zábava.

 

Fotografie

Výroční valná hromada 13.12.2014

 

Florbalisté z Roštění obsadili dvakrát první příčku

Poslední předvánoční sobotu 20. prosince hasiči v Roštění pořádali 4. ročník Vánočního florbalového turnaje. 

Ráno se sešly družstva starších a mladších dětí. Za mladší to byly - Florbal Roštění, Halenkovice A a Halenkovice B. Za starší - FC Roštění, Hasičky z Němčic, Svišti z Kašavy, Halenkovice a Mysločovice. 

Všichni dojeli s bojovou náladou a se soutěžívým duchem. Zápasy, které pískal rozhodčí Pavel Lajda, byly opravdu plné napětí a soutěživosti. Samozřejmě i trenéři přispěli k úspěchům svých týmů, a to hlasitým povzbuzováním, které všechny vyburcovalo k ještě lepším výkonům. Po urputných bojích a několika střelených brankách jsme věděli vítěze. Za mladší na 1. místě Florbal Roštění, 2. místo FBK Halenkovice B a 3. místo FBK Halenkovice A. Za starší bylo pořadí následující: 1. místo FC Roštění, 2. místo FBK Halenkovice, 3. místo Svišti, 4. místo TYMY Mysločovice a 5. místo Hasičky. 

Dopoledne se přehouplo v poledne, mladí závodníci se posilnili dobrým jídlem a na soutěžním poli je vystřídala družstva mužů. Roštění složilo hned čtyři týmy a to - ELITA, Snilov, Qwaky team a Šakali, dále přijely družstva SDH Nová Dědina, Mimoni z Litenčic, SEXY BOYS z Bezměrova a SDH Radkova Lhota.

Hřiště bylo volné, a tak všichni začali s rozcvičováním a tréninkem. V jednu hodinu proběhl nástup a na písknutí rozhodčího Pepi Karase z Tučap mohl turnaj začít. 

Každý zápas byl opravdu tvrdý a všichni věděli, že protihráč se nedá jen tak lehce obehrát. Poslední sekundy zápasu byly nejvíce vyhrocené, každý gól byl rozhodující. V časech mezi zápasy, se sportovci mohli posilnit nealkem i něčím ostřejším v našem bufetě. Po tomto posilnění všechny čekala poslední série rozhodujících zápasů. Konečné pořadí bylo následující: na 1. místě se umístilo družstvo Mimoni z Litenčic, 2. místo patřilo družstu Snilov a třetí příčku obsadila ELITA - složena z domácích hasičů.

Všem účastníkům turnaje patří poděkování za parádní hru. Samozřejmě poděkování míří i k našim sponzorům, jimiž tento rok byli - ELKO EP, Wastex, Jaro-kovo a obec Roštění.

 

Fotografie

Vánoční florbalový turnaj 20.12.2014 DĚTI

Vánoční florbalový turnaj 20.12.2014 MUŽI

 

Mladí florbalisté skončili třetí!

V neděli 7. prosince se kluci, kteří pravidelně navštěvují středeční florbalové tréninky v místní tělocvičně, zúčastnili Mikulášského turnaje ve florbale. Tento turnaj pořádalo, tak jako loni, SVČ TYMY Holešov ve Všetulích. Jan Procházka, který kluky trénuje, sestavil florbalové družstvo. 

Florbalová sestava tedy byla: Radim Matula, Petr Matula, Michal Tomaník, Pavel Tkadlčík, Martin Kužela, Štěpán Šimek. Naše družstvo se řadilo mezi starší. Bylo jich přihlášeno celkem sedm. 

Výsledky byly následující: Mladší žáci: 1. DDM Napajedla, 2. 3. ZŠ Holešov, 3. SVČ TYMY ; Starší žáci: 1. Halenkovice, 2. SVČ TYMY, 3. Hasiči Roštění. 

Gratulujeme za krásné 3. místo. 

Kluci si přivezli bronzové medaile a nějaké sladkosti, které jim předával přímo Mikuláš. Poděkování patří Tomáši Bakalíkovi, Pavlovi Lajdovi, Petrovi Lajdovi a již zmíněnému Janu Procházkovi za doprovod a dohled na tomto turnaji.

 

Fotografie

Mikulášský florbalový turnaj TYMY 7. 12. 2014