Prosinec

23.12.2012 23:50

PF 2013

Sbor dobrovolných hasičů Roštění Vám přeje do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a pohody.

 

II. ročník Vánočního florbalového turnaje je minulostí

II. ročník Vánočního florbalového turnaje se uskutečnil 22. prosince 2012 v místní hale obecního úřadu, kde se sjely dobré týmy. Účast byla velmi krásná! Obě kategorie dětí a mužů se nám podařila do posledního místečka zaplnit.

9:00 hodin byl při nástupu dětské kategorie zahájen II. ročník „Vánočního florbalového turnaje“ a slavnostně předáno florbalové vybavení, které se nám podařilo získat z grantu od Nestlé Česko s.r.o..

V kategorii děti se nám zúčastnilo šest družstev a to - Boraťi, Pacetluky, Wemena, Svišti z Kašavy, TYMY Centrum, fbc Holešov.

Nejlépe si vedli chlapci z Holešova (fbc), kterým se podařilo vyhrát všechny své zápasy a tím si získali první místo celkově. Na druhém místě skončili Boraťi se čtyřmi vítěznými zápasy a jednou prohrou. Třetí bronzové místo obsadili Svišti z Kašavy. Následovaly je Pacetluky, TYMY Centrum a Wemena - (velký obdiv má od nás tento tým! Ukázali, že i s větší převahou děvčat v týmu se dájí hrát poměrně vyrovnané zápasy proti ostatním družstvům).

Od 12:15 hodin byla mužská kategorie seznámena s pravidly a každý zástupce svého týmu si vylosoval herní pořadové číslo v tabulce. A mohlo se začít! Tyto zápasy byly úplně na jiné úrovni oproti předchozí kategorii. Bylo k vidění spousta krásných akcí, ale také někdy docela nebezpečné údery (dvě zlomené hole, tím důkazem) i to ke sportu samozřejmě patří.

Družstva mužské kategorie a rovněž s výsledným konečným pořadím vypadali takto - 1. Šakali, 2. Snilov, 3. SDH Karlovice, 4. SDH Litenčice, 5. Babráci Hulín, 6. Qvaky team, 7. SDH Roštění, 8. Nezávislí závisláci.

Můžeme tedy říci, že turnaj se povedl! I když nedostatky se vždy nějaké najdou, doufáme, že zpestření před celoročně očekávanými Vánocemi to bylo pěkné, ať už pro samotného hráče, fanouška nebo diváka. Děkujeme všem za předvedené výkony, divákům za příjemnou atmosféru a při dalším ročníku v roce 2013 nashledanou!

Přejeme Vám tímto příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v roce 2013.

Fotky z turnaje naleznete v brzké době v naší galerii.

  

 

Výroční valná hromada SDH Roštění 2012

V pátek 14. prosince 2012 proběhla v pohostinství Roštěnka Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Roštění. Schůze začala krátce po 18. hodině, kde se ujal slova starosta sboru Vladimír Měrka, který přivítal přítomné bratry a sestry, zástupce Okresního sdružení hasičů Kroměříž bratra Pospíšilíka, místostarostu Obce Roštění pana Odložilíka, zástupce sborů Okrsku Prusinovice a to delegáty z Němčic, Karlovic, Pacetluk, Prusinovic a také bratry a sestry z družebního sboru z Kašavy.

Po přivítání přítomných dostal slovo jednatel bratr Odložilík Radek, který přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2012. Po zprávě jednatele dostal slovo velitel sboru a JSDH Roštění bratr Pospíšilík Miroslav, který přednesl zprávu o činnosti jednotky. Následovala zpráva zástupce sportovního družstva bratra Hráčka. Poté přítomné seznámil s finanční situací sboru hospodář Martin Škrabala. Poslední zpráva zazněla z úst člena revizní a kontrolní komise bratra Kužely Libora. Před posledním bodem schůze poděkoval starosta sboru všem členům, kteří v posledním roce aktivně pracovali a spolupodíleli se tak na činnosti sboru. Zvláště pak vyzdvihl individuální činnost a přístup k práci Denisy Kuželové, Tomáše Hráčka a Petra Lajdy.

Následovala diskuse, ve které přítomní hosté pozdravili náš sbor vesměs krátkými příspěvky, které se dobře poslouchaly.

Na závěr schůze starosta sboru popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013 vše nejlepší a hodně zdraví.

Tímto byla Valná hromada ukončena a následně bylo přichystáno občerstvení, které bylo spojeno s přátelským posezením přítomných.

 

Děti od počítačů na florbal

Díky grantu od Nestlé Česko s.r.o. můžeme zakoupit florbalové vybavení, které bude k dispozici v rámci projektu „Děti od počítačů na florbal“. Projekt měl původně začít 14. prosince 2012. Tento termín jsme bohužel museli o týden posunout. Projekt tedy zahájíme na Vánočním florbalovém turnaji 22. prosince 2012 v 9:00 hodin, kde bude při nástupu dětské kategorie slavnostně předáno florbalové vybavení.

Následnou dobu se budeme scházet pravidelně od 2. ledna 2013 každou středu od 16:00 hodin, v pátek od 18:00 a v neděli taktéž od 18:00. Případné změny budou vyvěšeny na těchto stránkách. Přijít si zahrát může opravdu kdokoliv - od malých až po velké, ať už to jsou kluci nebo holky. Zkrátka uplně všichni ve všech věkových kategoriích. Přijďte tento projekt podpořit, všichni jste srdečně zváni!

 

Focení novoročního přání

Pomalu se nám blíží Vánoční svátky a co nevidět nastane i Nový rok. K tomu nesmí chybět Novoroční přání v mnoha případech známo jako PF (Pour Féliciter). Proto nás napadlo udělat něco originálního. V sobotu 8. prosince jsme se v odpoledních hodinách sešli na zbrojnici s tím, že nafotíme fotky, které využijeme jak pro prezentaci sboru, ale i jako pro právě zmiňované Novoroční přání. Fotky jsme pořídili v zasněžené krajině u místní Studánky. Děkujeme Luboši Jindrovi za vyfotografování. Menší výběr přikládáme níže. Všechny fotky si můžete prohlédnout v albumu zde.

 

Výčet povedených fotek