Prosinec

28.12.2018 10:34

 

Výlet na Novou Dědinu

V sobotu 22.12. jsme se jeli podívat na Novou Dědinu na živý Betlém.

Byli jsme tam i minulý rok a stejně jako minule se nám to moc líbilo. Jen byla trochu zima a pršelo, ale naštěstí jsme si mohli dát teplý čaj. Na začátku živého Betlému jsme mohli vidět, jak Maria s Josefem shánějí přístřešek. Chvíli potom, co jej našli se Marii narodil Ježíšek. Pak se za nimi vydali pastýři a tři králové, kteří jim donesli dary. Pastýři donesli chléb, mléko a jehně a tři králové jim donesli kadidlo, zlato a myrhu.

Betlém se nám moc líbil, ale to nebylo vše. Na konci jsme se mohli podívat na ohňostroj. Po ohňostroji jsme vzali své věci a jeli jsme domů.

Jakub Lajda

 

Valná hromada mladých hasičů

Dne 8.prosince v sobotu jsme se zúčastnili Výroční valné hromady.

Bylo nás asi 18 dětí a 4 vedoucí. První zprávu o činnosti mladých hasičů četla Petra Hejníčková, která četla, jak se nám dařilo na soutěžích. Poté četla zprávu o činnosti dorostenců a starších jednotlivců Martina Daďová. Kristýna nás seznámila s akcemi, které letos proběhly a s plánem akcí na příští rok. Nakonec jsme se dívali na videa a fotky z celé sezony. Než jsme se rozloučili bylo ještě vyhodnocení a každý si odnesl něco pěkného domů.

 

Karolína Dědičová

FOTOGALERIE