Prosinec

30.12.2011 13:04

PF 2012

 

Vánoční florbalový turnaj

V sobotu 17. prosince 2011 jsme pořádali 1. ročník Vánočního florbalového turnaje, který se uskutečnil v místní obecní hale. Tento florbalový turnaj byl určen pro občany z Roštění a hasičské sbory z okrsku Prusinovice. Turnaje se zúčastnila 4 družstva dětí a 6 družstev mužů. Hrálo se stylem každý s každým po dobu 2x5 minut.

V ranních hodinách mezi 9.00 - 11.00 se mezi sebou utkala družstva dětí. Nejlépe si vedl Sbor dobrovolných florbalistů Roštění (SDFR 1), jež se stali vítězi. Druhé místo obsadili Kašavští mistři. Třetí skončili SDH Pacetluky a čtvrtí SDFR 2. Po vyhlášení výsledků a předání cen dětem, následovalo občerstvení a cca hodinová přestávka.

Něco málo po půl jedné byly zahájeny zápasy mužů. Všechny tyto zápasy byly poměrně vyrovnané a bylo k vidění spousta pěkných akcí. Kategorii mužů vyhrál QVAKI TEAM. Stříbrnou příčku obsadil Pozdní sběr Roštění a bronz FIRE SPORT TEAM ROŠTĚNÍ. 4. SDH Karlovice, 5. SDH Pacetluky, 6. Snilov.

Všem hráčům děkujeme za předvedené výkony a fair play hru, divákům za příjemnou atmosféru a při dalším ročníku nashledanou!

Foto z turnaje k náhledu zde.

1. místo - QVAKI TEAM (Martin Grygar, Jiří Číhal, Radek Číhal, David Nevřala, Tomáš Sitar)

 

2. místo - Pozdní sběr Roštění (Petr Lajda, Radek Odložilík, Zdeněk Štěpánek, Dominik Sokola, Jan Procházka)

 

3. místo - FIRE SPORT TEAM ROŠTĚNÍ (Jaroslav Foukal, Jakub Haupt, Tomáš Hráček, Martin Foukal, Kamil Bílek)

 

Valná hromada SDH Roštění

10. prosince 2011 v 18:00 proběhla valná hromada SDH Roštění. Přítomno bylo 23 členů a 15 hostů ze sborů SDH Prusinovice, Pacetluky, Karlovice a Němčice, družebního SDH Kašava, zástupce OSH Kroměříž a místostarosta obce Roštění.

Celé jednání vedl jednatel b. Škrabala. V úvodu všichni přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého bratra Ladislava Mlčáka, se kterým jsme se naposledy rozloučili 26.4.2011.

Valná hromada začala schválením programu schůze. Bratr Škrabala přednesl zprávu jednatele o činnosti sboru za celý rok 2011. Bratr Pospíšilík seznámil přítomné s činností jednotky SDH Roštění, se změnami které proběhly a s novým vybavením, které bylo letos pořízeno. Dále přednesl hospodář, b. Měrka zprávu o hospodaření sboru a o stavu pokladny. Bratr Lajda se zaměřil ve své zprávě na sportovní družstvo. Seznámil všechny s tím, co nového se letos pro sportovní družstvo povedlo pořídit. Současně připomněl úspěchy, které se sportovcům podařilo dosáhnout, ale také jejich nasazení ve snaze se stále zlepšovat.

Dalším bodem programu bylo předání vyznamenání. Toho se ujali zástupce OSH, starosta okrsku Prusinovice b. Pospíšilík Ladislav a starosta SDH Roštění, b. Zajíc Stanislav.

Tyto ocenění získali:

Daďa Oldřich st. .................... čestné uznání KSH
Lajda Petr ............................. čestné uznání OSH, medaile za věrnost 10 let
Odložilík Radek ..................... medaile za věrnost 10 let
Šimek Josef .......................... medaile za věrnost 10 let
Pospíšilík Miroslav ................. medaile za věrnost 10 let
Bílek Kamil ........................... medaile za věrnost 10 let


V předposledním bodu programu odsouhlasila valná hromada změnu ve složení výboru. Současné složení výboru SDH Roštění je tedy následovné:

Starosta SDH ........................ Vladimír Měrka
Náměstek starosty ................ Petr Lajda
Velitel JSDH ......................... Miroslav Pospíšilík
Hospodář .............................. Martin Škrabala
Jednatel ................................ Radek Odložilík
Referent prevence .................. Radek Tomaník
Strojník ................................. Oldřich Daďa ml.
Člen výboru ........................... Stanislav Zajíc
Člen výboru ........................... Oldřich Daďa st.

 

Velkou událostí pro sbor bylo přijetí nových členů, Denisy Kuželové a Lucie Topičové.

V závěru přednesli hosté své zdravice s přáním zdraví a úspěchů v příštím roce. Zástupce obce, místostarosta p. Odložilík, poděkoval za činnost kterou hasiči v celém roce vykonali a popřál všem do příštího roku hodně zdraví, ale i úspěchů a elánu do další práce.

 

Školení preventistů III. a II. stupně

V sobotu 3. prosince 2011 v prostorách hasičské zbrojnice SDH Kroměříž proběhlo odborné školení preventistů SDH a obcí. Tohoto školení se zůčastnil i náš stávající preventista Radek Tomaník.