Proběhne degustace ovocných pálenek

17.02.2019 16:44

V sobotu 23. února od 18.00 proběhne 19. ročník degustace ovocných pálenek v prostorách hasičské zbrojnice.

 

Pravidla koštování slivovice

 

Výběr vzorků 

- Každý zájemce o účast přinese vzorek = 0,5 litru NECHLAZENÉHO ovocného destilátu z posledního roku pálení 2018.

- Vzorek musí být označen etiketou se jménem soutěžícího, ovocem z kterého destilát pochází a procentem alkoholu. 

- Tento vzorek předá pověřené osobě v době od 17.00 - 17.45 hodin, která všechny vzorky přelije do očíslovaných lahví, přičemž si zaznamená původ vzorku do seznamu soutěžních vzorků. Ten pak pečlivě uschová. 

- Vzorků lze předat libovolné množství. 

 

Hodnocení vzorků 

- Každý člen hodnotící komise hodnotí jakost koštovaného vzorku. Za celkový dojem pak udělí 1 až 5 bodů (1 = nejhorší, 5 = nejlepší), které zapíše do tabulky, kterou na začátku koštování obdrží. Do tabulky dále zapíše ovoce, ze kterého je daný vzorek dle jeho mínění vyroben. 

- Jakmile člen hodnotící komise okoštuje všechny vzorky, předá své výsledky sčítací komisi. 

- Po obdržení všech výsledků sečte sčítací komise body každého vzorku. 

- Ocenění získává 5 vzorků s nejvyšším počtem bodů. 

- Pokud dojde k nerozhodnému výsledku na prvních čtyřech místech, dochází k tzv. rozstřelu, tzn. opakuje se koštování a hodnocení nerozhodných vzorků stejným způsobem jako v prvním kole. 

- Dojde-li k nerozhodnému výsledku na 4. a 5. místě, obdrží oba tyto vzorky ocenění za umístění na 4. až 5. místě. 

 

Vyhlášení výsledků 

- Sčítací komise vyhlásí výsledky koštování a udělí ocenění (1. - 5. místo). 

- Sčítací komise vyhlásí Nejlepšího degustátora (= ten, který rozpoznal u nejvíce vzorků, z jakého ovoce byly vyrobeny). 

 

Po skončení koštu se zbytek vzorků poskytne k ochutnávce všem zúčastněným. 

 

Akce je určena pro členy SDH Roštění a družební sbor.