Pravidelná zkouška sirén v lednu nebude

27.12.2013 13:03

Hasičský záchranný sbor ČR ve městech a obcích aktivuje poplachové sirény zpravidla každou první středu v měsíci zkušebním tónem v trvání 140 sekund. Vše probíhá podle dané vyhlášky s číslem 380/2002 Sb. 

Vzhledem k tomu, že první středa v měsíci lednu vychází na 1. ledna 2014, kdy je státní svátek, se, na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, tato zkouška ruší.