Máme nové zdravotníky zotavovacích akcí

02.11.2015 13:11

V měsíci říjnu proběhl 40 hodinový kurz (zdravotník zotavovacích akcí), který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT.

Kurzu se zúčastnili dva členové našeho sboru - Kochaníčková Kristýna a Měrka František, kteří po úspěšné záveřečné zkoušce obdrželi osvědčení zdravotníka.