Listopad

03.10.2011 09:01

Dne 9. 11. 2010 proběhlo taktické cvičení s námětem na požár skladu obilovin v zemědělském družstvu v Roštění. Na místo události byly vyslány tyto jednotky: HZS PS Holešov, SDH PS Holešov, SDH Roštění a SDH Prusinovice. Cvičení mělo také za úkol prověřit možnost dálkové dopravy vody s přilehlého rybníka, protože se v objektu ani blízko něj nenachází žádný hydrant. Jednotky SDH Roštění a HZS PS Holešov se po příjezdu na místo události věnovali prvotnímu zásahu v dýchací technice s vysokotlakým hasícím zařízením a jedním proudem "C". Jednotka SDH Holešov spolu s jednotkou SDH Prusinovice prováděli dálkovou dopravu vody. Cvičení proběhlo dle plánu cvičení vpořádku a byla prověřena i možnost dálkové dopravy vody.

 

Autor: Martin Horňák, Foto: SDH Roštění