Leden

02.02.2022 17:07

Během ledna jsme se scházeli k pravidelným hasičským schůzkám. Během schůzek jsme hráli hodně her a snažili se utužit kolektiv. Mimo fyzické aktivity jsme procvičovali i znalosti z hasičiny. Koncem ledna jsme se mohli zapojit do soutěže Požární ochrana očima dětí. Na konci ledna jsme také rozjeli opět sobotní schůzky, ve kterých se věnujeme nácviku disciplíny jednotlivců- běh s překážkami.