Leden

04.02.2016 14:19

Dětský maškarní karneval

Rok se s rokem sešel a na děti v Roštění čekal již tradiční Maškarní karneval.

Hasiči obce Roštění ve spolupráci s obcí Roštění jej pro děti uspořádali poslední lednovou sobotu.

Již při vstupu do obecní tělocvičny nám karnevalová výzdoba naznačila, že se ocitáme jakoby v jiném světě - v Říši divů. A opravdu. Již na samém začátku karnevalu si všichni přítomní mohli povšimnout Kloboučníka, který se rozhodl nás Říší divů provést. A abychom to neměli až tak jednoduché, museli jsme hlavně z Říše divů pomoci Alence, která sem zabloudila. Pomocí úkolů, hádanek i pohybových aktivit jsme nakonec společně dokázali celou říší projít a Alenka mohla procitnout zpět ve své zemi. Jako odměnu dostaly všechny masky malou cenu při losování vstupenek. Protože se nám sešlo plno pirátů, indiánů, princezen, loupežníků a dokonce i černoušků, tak jsme se rozhodli společně zatancovat při karnevalové diskotéce. Při tanci lehce vyhládne a vůně z kuchyňky nás lákala na lahodné vafle či párky v rohlíku. Kdo se nestihl zmalovat doma, toho zmalovaly šikovné holky u stánku s malováním na obličej. Čas se nachýlil a nejen Alenka a Kloboučník se chystali ulehnout k spánku. V rytmu hudby jsme se rozloučili a už teď se těšíme až se na karnevale za rok opět sejdeme.

Fotoalbum