Leden a únor

28.02.2021 13:01

Schůzky mladých hasičů se v novém roce 2021 stále nekonají. Děti i nadále pokračují na dálku v dopisování kroniky, tvoří fotokroniku a částečně i individuálně trénují a sportují doma. Během celého února mají všichni členové mladých hasičů možnost se zapojit do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Děti své výtvory mohou nosit v určitý den a hodinu na hasičskou zbrojnici. Děkujeme všem zůčastněným mladým hasičům a těšíme se, až jim budeme moct předat malou odměnu za jejich snahu v soutěži.