Květen

28.05.2015 20:31

Okrskové kolo je za námi

V pátek 8. května se konalo okrskové kolo v požárním sportu, tentokrát na fotbalovém hřišti TJ Roštění.

Vše začalo v 8.30 hodin příjezdem a prezencí soutěžních družstev. Následoval nástup a v 9.00 hodin startovalo první družstvo. Soutěže se zúčastnili zástupci z hasičských okrsků Holešov a Prusinovice.

Z Holešovského okrsku k nám zavítalo 5 družstev mužů a to hasiči z Tučap, Rymic, Količína, Přílep a Žop. Přijelo i družstvo žen z Tučap, kterým se bohužel pokus nezdařil a byl označen jako nesplněný.

Za okrsek Prusinovice závodili družstva - Roštění, Karlovice, Kostelec u Holešova, Pacetluky a Prusinovice.

Na prvním místě se umístilo družstvo SDH Roštění za okrsek Prusinovice s časem 23,26s a SDH Tučapy za okrsek Holešov s časem 21,31s.

Družstva umístěná na prvních místech budou reprezentovat svůj hasičský okrsek na okresním kole. Okresní kolo se bude konat v Hulíně 7. června.

 

Fotografie

Okrskové kolo v PS

 

 

Roštěnské hody

V neděli 3. května se konaly tradiční roštěnské hody. Místní hody jsou věnovány Svatému Floriánu, protože zrovna jemu je náš krásný kostel zasvěcen. Svatý Florián je považován za patrona profesí souvisejících s ohněm. 

Také nesmím opomenout zmínit hasičský sbor z Kašavy, který je naší družbou už několik let. Každoročně se několik členů z již zmíněného sboru téhle slávy účastní. 

Asi v 8 hodin ráno jsme se všichni sešli před hasičskou zbrojnicí a seřadili se do průvodu, kterému velel pan Daďa st.. Po půl deváté vyšel průvod hasičů a hasiček i s prapory od zbrojnice až do místního kostela. Při průvodu nás doprovázela kapela.

V 9 hodin začala mše svatá, kterou sloužil místní farář Jan Vinkler. Po ukončení mše svaté se průvod přemístil opět ke zbrojnici, kde kapela zahrála několik písní. Následovně byl pro hasiče a členy kapely připraven oběd v hostinci Roštěnka. Po dobrém obědě jsme společně poseděli a prohodili pár slov.

 

Fotografie

Roštěnské hody