Květen

12.05.2014 21:54

Místní farář oslavil životní jubileum

11. května místní farář Jan Vinkler oslavil životní jubileum.

Sbor dobrovolných hasičů z Roštění se účastnil slavnostní mše svaté. Mši svatou obětoval otec Jan za dar zdraví. Při mši svaté ho svým zpěvem doprovázela místní schola, kdy poslední písnička Ave Maria zazněla z trubky Pavla Dadi. Na konci pan farář vzpomenul pár slovy jeho životní cestu protkanou radostmi i starostmi. Poté předal slovo starostovi obce Martinu Škrabalovi a Zdeňce Lajdové, kteří mu přišli popřát za obec Roštění a farníky. Po nich se gratulací za SDH Roštění ujali Petr Lajda a Denisa Kuželová. Po předání drobných darů otec Jan udělil všem přítomným požehnání a pozval je na menší občerstvení, které před kostelem pomáhali připravovat hasiči s místními farníky.

 

Oslavili jsme Roštěnské hody

4. května 2014 jsme oslavili jako každý rok svátek sv. Floriána. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm. Spolu s místními občany a hasiči přišli tento svátek oslavit i členové z družebního sboru Kašava. Jakmile se ráno všichni sešli v prostorách hasičské zbrojnice, doladily se poslední detaily a vše mohlo v poklidu začít. Po půl deváté ráno vyšel průvod hasičů a hasiček i s prapory od hasičské zbrojnice až do místního kostela. Při průvodu hasiče doprovázela kapela.

V 9 hodin začala mše svatá, kterou sloužil místní farář Jan Vinkler. Mše svatá byla věnována všem živým a zemřelým hasičům. Po ukončení mše svaté se průvod přemístil opět ke zbrojnici, kde kapela zahrála několik písní. Poté se hasiči přesunuli do místního hostince Roštěnka, kde pro ně byl připraven oběd. Po dobrém obědě a v dobré náladě oslavy doprovázené hudbou pokračovaly. V pozdějších odpoledních hodinách jsme se rozloučili a odebrali se ke svým domovům.

 

Fotografie

Roštěnské hody 4. 5. 2014