Květen

22.05.2013 22:00

Ukázka dětem v místní školce

Na úterý 21. května byla naplánována ukázka zásahové jednotky v místní mateřské školce.

Okolo 9:00 hodiny ranní přišel za dětmi hasičský preventista. Ten s dětmi probíral zajímavé informace, které je dobré znát. Např. jak správně volat o pomoc, jak se chovat v nebezpečí a jak může vzniknout oheň a co je potřeba k tomu, aby byl uhašen, když si z vlastní pomoci již nevíme rady.

I to se stalo. Dva plápolající "plamínci" rozdělali nečekaný oheň a na pomoc byli přivoláni kolegové hasiči se svým zásahovým vozem. Ti s pomocí dětí postupně uhasili oheň - "plamínky".

Hasiči dětem ukázali své osobní vybavení, které je chrání před nebezpečnými nástrahami. Poté si mohli prohlédnout zásahový vůz, vyzkoušet si motání hadic, zásahové helmy, ale nejvíce na co se těšili, bylo již oblíbené stříkání z hadice.

Na závěr jsme děti svezli vozem a zakončili tak ukázkové dopoledne v mateřské školce.

Fotografie z návštěvy ve školce k náhledu zde.