Květen

10.05.2017 20:06

Požární ochrana očima dětí

 

Jako každý rok, i letos byla opět vyhlášena soutěž "Požární ochrana očima dětí a mládeže". Tento rok jsme se rozhodli zúčastnit i jako kolektiv mladých hasičů a tvorbě do soutěže jsme věnovali několik schůzek během zimy. 

Družstvo mladších se zapojilo malbou obrázků během schůzek, ale družstvo starších dostalo za úkol vytvořit něco doma. Nakonec se ze starších zapojily jen dvě dívky- jedna s literární částí a druhá s prezentací na dané téma. Už při okresním kole hry Plamen jsme dostali za účast odměnu, ale na konečné výsledky jsme si museli počkat. 

Dnes už víme, že ze sboru se umístila v kategorii digitální technologie na 1.místě Martina Daďová, které všichni moc gratulujeme! 

 

 

Mladí hasiči na Pohádkovém lese v Jankovicích

Jak jistě všichni víte, 4.února 2017 byl u nás v Roštění maškarní karneval. Některé masky, které se objevily na tomto maškarním karnevale, byly zapůjčeny z Jankovic. Za tohle půjčení masek jsme se rozhodli pomoci Jankovicím, při pořádání pohádkového lesa.
Pohádkový les se konal 20.května 2017 ve 14:30hod. My jsme na místo konání jeli ve  13:00hod. 

Po příjezdu jsme dostali( někteří už měli) masky a poté se vydali na svá “stanoviště“. Každé tohle stanoviště mělo určitou pohádku, kterou masky znázorňovaly např. Sněhurka a 7 trpaslíků, Křemílek a Vochomůrka, Ferda Mravenec, Bob a Bobek.
Děti, které přišly, měly za úkol obejít celou trasu, na každém stanovišti uhodnout, o jakou pohádku se jedná a popřípadě splnit nějaký úkol. Za splnění vždy dostaly nějakou sladkost do taštičky, kterou s sebou nosily. 

Po ukončení byl pro všechny nachystán ještě táborák a spousta zábavy.
Myslím, že se tato akce se povedla a líbila jak dětem, tak i maskám.
Děkujeme za příjemně strávené nedělní odpoledne. 

Petra Hejníčková- strojnice

 

 

Hodové slavnosti v Roštění

 
V neděli 7. května 2017, probíhaly v Roštění již tradiční hodové slavnosti. 
Mladí hasiči se druhým rokem těchto slavností účastnili spolu s ostatními členy sboru. V neděli ráno jsme se sešli před hasičskou zbrojnicí, kde jsme průvodem vyšli ke kostelu sv. Floriána. V kostele jsme se zúčastnili slavnostní mši svaté. Po ukončení mše jsme se opět průvodem přesunuli před hasičskou zbrojnici. 
 

 

První útok v letošním roce

 

Dne 6 . května 2017 jsme vyrazili na soutěž do Bílan

Na této soutěži byly dvě disciplíny a to požární útok a štafeta dvojic. Na tyto závody jeli jen starší. Závodů se zúčastnilo 8 družstev starších a 3 družstva mladších. Jako první se běžela štafeta dvojic. V této štafetě jsme se umístili na 3. místě s časem 65:00 s. Po štafetě dvojic jsme se připravovali na požární útok. Na start jsme šli jako 6.. Jelikož to byl náš první útok v tomto roku, všichni jsme byli nervózní.Jak u nás bývá zvykem, když přišlo na výstřel, abychom mohli odstartovat, pistol nevystřelila. To se opakovalo ještě jednou. A konečně, když jsme odstartovali, vyskytla se chybička na béčkách. S celkovým časem PP – 24:44 s, LP – 25:52  jsme se umístili v požárním útoku na 6. místě. Umístění ze štafety a požárního útoku se sčítalo. 

V celkovém pořadí jsme se umístili na 5. místě.

Martina Daďová- Strojnice