Květen

18.05.2016 09:18

Hra Plamen zná své vítěze

V sobotu 14. května proběhlo v Chropyni okresní kolo hry Plamen. Mladí hasiči už mají za sebou postupné „okoukávání“, a proto jsme se rozhodli do hry Plamen aktivně zapojit. Bohůžel jsme promeškali podzimní kolo, ale o to více jsme se připravovali na kolo jarní. Příprava začala už během zimy, kdy se družstvo starších aktivně chystalo na plnění odborností. S příchodem jara mladí hasiči znovu začali trénovat požární útok a štafety, které už znali z loňska - štafeta dvojic a štafeta 4x60 metrů. Nově byli seznámeni se štafetou CTIF. Do konání soutěže měli kronikáři plno práce, neboť bylo třeba dopsat hasičskou kroniku, která nám přinesla určitý počet bodů. V den konání Plamene, už jsme měli jasno, kterých devět členů z družstva starších nás bude reprezentovat - Martina, Petr, Petra, Daniela, Nikola, Martin, Ivana, Veronika a Andrea.

Při prezentaci jsme odevzdali kroniku a začali se připravovat na nástup a nadcházející disciplínu - štafeta CTIF. Na start jsme šli vždy jako osmí, a proto jsme zvládali pozorovat i své soupeře. Ve štafetě CTIF jde o překonání devíti úseků a o předávání si štafety. Tato štafeta se plní jedním pokusem, který jsme zvládli s časem 96,30s. + 10s trestných bodů za vykročení ze své dráhy. V této disciplíně jsme získali 10 bodů do celkového hodnocení. (štafetu CTIF plnili: Martina, Petr, Petra, Daniela, Nikola, Martin, Ivana, Veronika a Andrea).

Druhá disciplína byla štafeta 4x60 metrů. Byly dovoleny dva pokusy, a proto jsme sestavili dvě rozdílné štafety. I přesto, že někteří závodníci nestihli natrénovat překážky, tak do toho šli naplno a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. V prvním pokusu štafety jsme uspěli s časem 56,34s., druhá štafeta byla pomalejší z důvodu upadnutí závodnice při překonávání bariéry, čas 70,82s. Za lepší pokus jsme získali 8 bodů. (1. štafeta: Veronika, Daniela, Ivana, Nikola 2.štafeta: Martina, Petra, Andrea, Martin).

Po krátké pauze na odpočinek a na oběd se všichni začali připravovat na štafetu požárních dvojic. Každé družstvo mělo možnost opět sestavit dvě štafety. V této disciplíně jsme druhého pokusu nevyužili a složili jsme pouze jednu štafetu, tudíž nám platil pouze jeden čas. Štafeta byla rozběhnutá poměrně dobře. Chyba nastala při rozhozu hadice, kde se druhá závodnice nestihla zorientovat a zapoměla se pohybovat po správné straně hadicového vedení. Tento pokus byl ukončen s časem 76,40s + 10s trestných. Ve výsledku 11 bodů pro nás. (Štafeta dvojic: Andrea, Martina, Daniela, Petra a Nikola) 

Poslední disciplína nás lákala nejvíc. Požární útok byl pro nás výzva a chtěli jsme jej zvládnout co nejlépe. Opět nás čekaly dva pokusy. Během prvního pokusu bylo vše rozběhlé dobře, ale chyba se stala na rozdělovači. Při tlaku vody se odpojila špatně napojená hadice „B“ a nejen rozdělovač, ale i strojník měli najednou plno práce. Svůj boj ovšem nevzdávali. Strojník zdatně zvládl zastavit vodu a rozdělovač měl tudíž čas hadici zpět napojit. Drahocenné vteřiny se už vrátit nedaly a za první pokus jsme odešli s časem 84,48s. Po promarněném pokusu se začala projevovat nervozita, která způsobila v druhém pokusu předčasný start. Naštěstí si závodníci podruhé již dali pozor a pokus mohl bez problému začít. Vše klaplo přímo ukázkově a terče byly sraženy s mírným prostřikem na pravém proudu s časem 18,18s - tudíž průběžné první místo v této disciplíně, tzn. 1 bod do celkového hodnocení. (Požární útok: Daniela, Petra, Petr, Martina, Martin, Veronika a Nikola).

Při závěrečném nástupu jsme byli seznámeni s celkovými výsledky hry Plamen, tudíž podzimního i jarního kola. Jelikož jsme se podzimního kola neúčastnili, bylo nám jasné, že pro nás výsledky nemůžou být příznivé. Celkově jsem skončili na 11. místě. V příštím roce se chceme zúčastnit soutěže Plamen naplno, tedy podzimní i jarní kolo.

Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům za trpělivost při přípravě mladých hasičů na tuto soutěž. Velmi děkujeme Janě Škrabalové, která nás na soutěži doprovázela a pomáhala s organizací.

Fotoalbum

 

Hodové slavnosti v Roštění

Dne 8. května jsme se účastnili hasičského průvodu při příležitosti Hodových slavností v Roštění.

Ráno v 8.15 hodin jsme měli sraz před hasičskou zbrojnicí. Po půl deváté jsme se začali řadit do trojřadu, po seřazení jsme na pokyn velitele vyšli směrem ke kostelu, který je zasvěcený sv. Floriánovi. Po příchodu do kostela jsme s hasiči zaplnili prvních pět lavic a začala mše svatá. Po mši šel průvod v čele s ministranty a panem farářem na svěcení kříže, směrem na Pacetluky. Po posvěcení kříže jsme se přes panelovou cestu prošli k areálu, kde byl oběd. 

Od průvodu až po oběd, jsme si celé dopoledne moc užili.

Fotoalbum z průvodu a mše

Fotoalbum ze svěcení Červeného kříže