Květen

31.05.2015 13:40

Okrskové kolo je za námi

V pátek 8. května se konalo okrskové kolo v požárním sportu, tentokrát na fotbalovém hřišti TJ Roštění.

Vše začalo v 8.30 hodin příjezdem a prezencí soutěžních družstev. Následoval nástup a v 9.00 hodin startovalo první družstvo. Soutěže se zúčastnili zástupci z hasičských okrsků Holešov a Prusinovice.

Z Holešovského okrsku k nám zavítalo 5 družstev mužů a to hasiči z Tučap, Rymic, Količína, Přílep a Žop. Přijelo i družstvo žen z Tučap, kterým se bohužel pokus nezdařil a byl označen jako nesplněný.

Za okrsek Prusinovice závodili družstva - Roštění, Karlovice, Kostelec u Holešova, Pacetluky a Prusinovice.

Na prvním místě se umístilo družstvo SDH Roštění za okrsek Prusinovice s časem 23,26s a SDH Tučapy za okrsek Holešov s časem 21,31s.

Družstva umístěná na prvních místech budou reprezentovat svůj hasičský okrsek na okresním kole. Okresní kolo se bude konat v Hulíně 7. června.

 

Fotografie

Okrskové kolo v PS