Květen

29.09.2011 20:14

1.5.2011 - Roštěnské hody

V neděli 1.5.2011 oslavili roštěnští hasiči spolu s družebním sborem Kašava a místními občany svátek patrona hasičů sv. Floriána. Po půl deváté ráno vyšel průvod hasičů i s prapory za doprovodu kapely od hasičské zbrojnice do místního kostela, který je zasvěcený právě sv. Floriánovi.

V devět hodin začala slavnostní hodová mše svatá, tu sloužil za živé a zemřelé hasiče místní farář Jan Vinkler. Po mši se průvod vydal opět za doprovodu hudby zpět ke zbrojnici, kde ještě kapela zahrála několik písní místním občanům.

Odtud se hasiči přesunuli do hostince Roštěnka, kde byl připraven oběd a občerstvení. Oslavy doprovázené hudbou pak pokračovaly v dobré náladě až do pozdních odpoledních hodin.

 

 

17.5.2011 roštěnští hasiči při pravidelné úterní brigádě vysazovali a zalévali okrasné stromky a keře u místního kostela.

 

 

 

31.5.2011 kolem 9:30 přivítali hasiči paní učitelky a děti z místní mateřské školy. V hojném počtu obsadili téměř všechny židličky v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Hrobové ticho bylo důkazem, že výklad Ladislava Měrky o historii, vybavení a praporu, včetně jejich ukázky, děti zajímá. Následoval průchod garáží, kde si děti prohlédly zásahové oblečení a za asistence Petra Lajdy měly možnost porovnat rozdíl mezi zásahovou a sportovní stříkačkou. Mezitím už byl před zbrojnicí nachystaný Oldřich Daďa ml. s hasičskou Avií. Při vysvětlování fungování různých částí auta a vybavení děti prolezly téměř každý kout a nenechaly se odbýt ani při odpovědích na své otázky. Po prohlídce auta děti roztáhly hadice a za asistence hasičů si všichni zastříkali vodou. Vystříkaly téměř celou nádrž, kterou následně také doplnily. Jako odměnu za pozornost dostaly nanuk, omalovánky, knížku o požárním autíčku a v neposlední řadě odvoz hasičským autem zpět do školky.