Duben

01.05.2015 14:03

Soutěž pro mladé hasiče v Kyselovicích

V sobotu 18. dubna se mladí hasiči z Roštění zúčastnili prvního venkovního hasičského závodu na hřišti v Kyselovicích. Závod, který se konal i za nepříznivého počasí, byl zahájen nástupem už v 9 hodin a zúčastnilo se ho 42 týmů. Bylo 22 družstev starších a 20 družstev mladších. Disciplíny ve kterých se závodilo: štafeta 4x60m a štafeta dvojic. Z našich mladých hasičů byly sestavené dvě družstva - mladší a starší. Mladší se ve štafetě dvojic umístili na 7. místě s časem 122,28s, starší se umístili v této disciplíně na 21. místě s časem 130,50s. Ve štafetě 4x60m to vypadalo následovně. Mladší družstvo se s časem 66,06 umístilo na 5. místě a starší družstvo štafetu nesplnilo - N. 

Ve výsledném pořadí mladší družstvo skončilo na krásném 3. místě a starší na 22. místě. 

Chtěla bych za kolektiv vedoucích mladých hasičů poděkovat rodičům, kteří přijeli své děti na závod skvěle podpořit.

 

Fotografie

Mladí hasiči - soutěž v Kyselovicích

 

 

Během března a dubna jsme se v mladém hasiči aktivně věnovali nácviku na tyto požární disciplíny: štafeta požárních dvojic a štafeta 4x60 metrů. Hlavním úkolem pro nás bylo, aby mladí hasiči viděli správné provedení štafety, což jak jsme na vlastní kůži zjistili, byl oříšek i pro vedoucí. Myslíme, že vše jsme nakonec zvládli. Mladí hasiči se naučili v rámci svých možností rozhoz a smotání hadic, kde musíme dopilovat nějaké ty trhlinky. Při štafetě 4x60 metrů nás nejvíc asi bavilo přenášení hasičáku a zapojování hadic, které trénujeme snad nejdéle. V polovině dubna jsme vyrazili s družstvem starších a mladších na štafetovou soutěž do Kyselovic. Velmi nás potěšilo umístění mladšího družstva, které skončilo na třetím místě a zároveň nás potěšilo i družstvo starších, které bojovalo až do poslední chvíle, a potom aktivně podporovalo naše druhé družstvo. Koncem dubna jsme se zaměřili na nácvik zapojování a roztahování hadic v rámci požárního útoku. Tady bychom velmi chtěli poděkovat klukům ze sboru, kteří našim mladým hasičům vše pořádně vysvětlili a pomohli jim s tréninkem. Protože 8. května pořádají Morkovice soutěž jednotlivců běh na 60 metrů, rozhodli jsme se s vybranými hasiči na tuto soutěž jet. Zaměřili jsme se na aktivní trénink i s překážkami. Abychom mohli trénovat i s překážkami požádali jsme o pomoc sbor z Karlovic, kteří nám dali své překážky k dispozici, za což jim patří velké díky!