Duben

30.04.2013 22:06

Pálení čarodějnic

Dne 30. dubna proběhla v naší obci tradiční akce pálení čarodějnic. Tak jako každým rokem z důvodu zajištění požární bezpečnosti na této akci, byla starostou obce požádána naše jednotka o bezpečnostní dohled.

Členové jednotky hranici s čarodějnicí zapálili a po celou dobu hoření měli nad ohněm dohled, z důvodu možného nekontrolovaného rozšíření plamenů. Následně hasiči odpálili dětem přichystaný ohňostroj a dohlíželi na odpálené hvězdice. Po ukončení akce proběhlo dohašení a kontrola okolí, zda se nikde nevyskytuje skryté ohnisko potenciálního rozhoření žhavých částic vlivem větru. Poté se jednotka se svým vozem vrátila zpět na hasičskou zbrojnici.

V únoru byla dohodnuta spolupráce se spolkem maminek. Na této akci naší členové sboru pomáhali maminkám a starali se o chod výčepu a udírny. Pálení čarodějnic se stává v naší obci více oblíbenější akcí, čehož si velice vážíme a již teď se těšíme na další ročník!

 

Jubilejní 20. hasičská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 27. dubna 2013 proběhl na Svatém Hostýně jubilejní dvacátý ročník hasičské pouti, kam dorazilo na sedm tisíc lidí. Za přívětivého počasí se opět setkali hasiči České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, dvoumi sbory z Chorvatska a polskou delegací z přihraniční oblasti. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby "Lidečanka" přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravili přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, čestný prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky Dr. Jozef Minárik a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek. 

Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie se sešlo přibližně sto sedm praporů. Sedm z nich bylo požehnáno po ukončení mše.

Je za námi další krásné setkání, při kterém se vzpomenulo na zesnulé členy dobrovolných hasičů a poděkovalo za náročnou práci hasičů pro spoluobčany a celou společnost. Tak jako každý rok, tak i letos pořádal náš sbor autobusový zájezd na hasičskou pouť, jak pro členy sboru, tak i pro širokou veřejnost.

Hasičská pouť z pohledu fotografického objektivu.

 

Základna pro požární útok je u konce

Ve středu 17. dubna jsme doupravili, nachystali povrch a následně zaseli trávou, kterou jsme zaváleli a zalili. To byly poslední práce, které jsme provedly a již teď můžeme říci, že nová základna pro požární útok je kompletně hotova!

Nadcházející měsíc je naplánováno pravidelné zalevání a nezbývá nic jiného než čekat, až se zazelená okolní povrch.

Výstavba základny byla zahájena 6. března a skončila 17. dubna 2013. Trvala tedy 42 dnů. Dohromady bylo svoláno 12 brigád, kterých se průměrně zúčastnilo 7 členů.

Všem lidem, kteří se na této výstavbě podíleli jakýmkoliv způsobem patří VELKÉ poděkování! Zvlášťě p. Pospíšilíkovi a p. Kobzovi, kteří nám pomohli a poskytli cenné rady.

 

Fotoarchiv z průběhu výstavby základny:

1. díl: Výstavba základny pro požární útok 6. - 8. března - k náhledu zde.

2. díl: Výstavba základny pro požární útok 9. - 20. března - k náhledu zde.

3. díl: Výstavba základny pro požární útok 26. března - 17. dubna - k náhledu zde.

 

Výstavba základny je skoro u konce!

Od poslední reportáže se toho udělalo neskutečně moc a konečně jsme se po náročných dnech usilovných prací dostali do finálního kroku v této výstavbě.

Po usazených obrubách jsme museli chvíli odložit další práce na základně kvůli špatnému počasí, které bránilo v zasychání betonu. Jakmile se ale vyskytlo počasí, které by nám mohlo přát, pustili jsme se do dalších prací.

V úterý 26. března nám dovezl pan Pospišilík hrubout drť, kterou jsme následný den rozhrnuli a zavibrovali.

Velký den nastal v sobotu 13. dubna, kdy po cca měsíčním čekání (kvůli nepřízni počasí) se mohlo začít bagrovat místo, které bude sloužit připravujícím se závodním družstvům a divákům. V ten samý den jsme si přichystali základnu k položení vrchního dílu dlažby. Jelikož máme ve sboru dva oborem zkušené pracovníky, pokládka netrvala příliš dlouho a po pár hodinách jsme měli kompletní základnu s novou dlažbou hotovou.

Dnes tj. úterý 16. dubna se dobagroval břeh a zrotavátoroval povrch k prokypření a lepšímu růstu trávy.

Zítra proběhnou poslední dokončovací "mušky" práce a to zapravení a zasazení trávy.

 

Fotoarchiv z průběhu výstavby základny:

1. díl: Výstavba základny pro požární útok 6. - 8. března - k náhledu zde.

2. díl: Výstavba základny pro požární útok 9. - 20. března - k náhledu zde.

3. díl: Výstavba základny pro požární útok 26. března - 17. dubna - k náhledu zde.