Duben

30.04.2013 22:02

Pálení čarodějnic

Dne 30. dubna proběhla v naší obci tradiční akce pálení čarodějnic. Tak jako každým rokem z důvodu zajištění požární bezpečnosti na této akci, byla starostou obce požádána naše jednotka o bezpečnostní dohled.

Členové jednotky hranici s čarodějnicí zapálili a po celou dobu hoření měly nad ohněm dohled, z důvodu možného nekontrolovaného rozšíření plamenů. Následně hasiči odpálili dětem přichystaný ohňostroj a dohlíželi na odpálené hvězdice. Po ukončení akce proběhlo dohašení a kontrola okolí, zda se nikde nevyskytuje skryté ohnisko potenciálního rozhoření žhavých částic vlivem větru. Poté se jednotka se svým vozem vrátila zpět na hasičskou zbrojnici.

V únoru byla dohodnuta spolupráce se spolkem maminek. Na této akci naší členové sboru pomáhali maminkám a starali se o chod výčepu a udírny. Pálení čarodějnic se stává v naší obci více oblíbenější akcí, čehož si velice vážíme a již teď se těšíme na další ročník!

 

Námětové cvičení na základní škole v Kostelci

Dne 10. dubna 2013 v 08:30 hodin se naše jednotka zúčastnila spolu s jednotkou SDH Karlovice taktického cvičení na základní škole v Kostelci u Holešova.

Pro žáky a zaměstnance školy byl vyhlášen ředitelem školy evakuační poplach. Po příjezdu jednotek se dva členové JSDH Roštění vydali v dýchací technice na průzkum do budovy školy. Byla nalezena osoba, kterou za pomoci členů JSDH Karlovice vynesli z objektu ven.

Po ukončení cvičení hasiči ukázali dětem hasičská auta a měli možnost si vyzkoušet např. zásahové přilby či rukavice.

Nakonec, ředitel školy Mgr. Zdeněk Ballnér provedl naší jednotku prostorami školy a ukázal místa, které jsou nezbytné znát při případném nebezpečí. Seznámeni byli s únikovými místy, umístěním hydrantů, uzávěry plynu a vody, hlavním vypínačem elektrického proudu a prostory kotelny.

Fotografie z cvičení jsou k náhledu zde.

 

Školení zásahové jednotky

9. dubna proběhlo v hasičské zbrojnici školení zásahové jednotky SDH Roštění, které si vzal na starosti velitel Miroslav Pospíšilík. Školení se zúčastnili všichni členové jednotky.

 

Odborná příprava se týkala základních témat jako:

 seznámení s řádem výkonu služby v jednotkách PO,

 metodickými listy bojového řádu PO,

 další proškolení z problematiky týkající se výjezdové jednotky a požární ochrany v obci,

 první pomoci,

 znalosti lezecké dovednosti.

 

Dále proběhlo seznámení se s novými technickými a ochrannými prostředky pořízenými z rozpočtu obce a dotací (kalové čerpadlo Heron, vícevrstvé zásahového ochranné obleky ZAHAS, lezecké vybavení, proudnice k rychlému zásahu, svítilen).