Duben

03.10.2011 09:13

Dne 23. 4. 2011 se naše zásahová jednotka zúčastnila školení v Kroměříži. Na tomto školení jsme nebyli žádní nováčci, účastnili jsme se ho již počtvrté. Školení probíhá vždy stejným způsobem, tedy nejdřív se probere teorie a pak si i s dýchacími přístroji prolezeme speciální cvičný prostor, který je pro autentičnost zadýmen. Je vždy dobré vyzkoušet si něco takového na vlastní kůži, protože si člověk může ověřit, jak na tom je jak po stránce fyzické, tak i po té duševní. Letos se této akce zúčastnilo 6 členů, z nichž se všichni vrátili živí a zdraví.