Duben

19.04.2023 14:59

Závody v Kyselovicích

V sobotu 22.dubna 2023 nás čekala soutěž O Zlatou proudnici Hané v Kyselovicích. Z našeho kolektivu jsme závodili za kategorii starší i za kategorii mladších. Do celkových výsledků se počítalo umístění v disciplíně štafeta 4x60metrů a v disciplíně štafeta dvojic.

V kategorii mladší obsadilo naše družstvo Roštění A 26.místo ve výsledném pořadí- štafeta dvojic čas 153,35s a štafeta 4x60metrů N. Druhé naše družstvo za mladší Roštění B, obsadilo 7.místo v konečném pořadí- štafeta dvojic 118,56s a štafeta 4x60metrů 68,22s.

V kategorii starší jsme měli jedno družstvo, které skončilo na celkovém 20.místě- štafeta dvojic 85,28s a štafeta 4x60metrů N.

Celý den jsme si užili a závody se nám líbily. Děkujeme vedoucím za přípravu a těšíme se, až pojedeme zase příště.

 

Ukliďme Roštění

V sobotu 1.dubna 2023 pořádalo Myslivecké sdružení Roštění akci Ukliďme Česko, Ukliďme Roštění! 

Akce se účastnilo i pět zástupců mladých hasičů, kteří společnými silami uklízeli část obce.