Duben

12.04.2018 12:49

25. Hasičská pouť na sv. Hostýn

V sobotu 28.dubna 2018 se konal na sv.Hostýně již 25. ročník hasičské pouti. My jsme tam nesměli chybět. 

Ráno v 8.30 jsme vyjeli autobusem z Roštění . Cesta ubíhala rychle, jelikož před námi seděl mužský sportovní tým. Po vysednutí si už každý mohl dělat, co chtěl, až do 13.00hod, kdy jsme odjeli zpět domů. 

Většina z nás se stihla podívat na průvod hasičů, na vrtuli, zajít si na vodu popř. do kostela, pojíst nějaké dobroty či zakoupit suvenýry. 

Výlet se nám i přes malou účast mladých hasičů líbil, jelikož vyšlo nádherné počasí a byla skvělá atmosféra. Děkujeme.

Fotogalerie

                                                                       Petra Hejníčková - preventistka

 

 

Závody v Kyselovicích

Dne 21.4.2018 se konala v Kyselovicích hasičská soutěž ve štafetách. Této soutěže se zúčastnilo dohromady 60 družstev jak starších tak i mladších. Mezi těmito 60 družstvy byly i 3 družstva z Roštění a to 2 družstva starších a 1 družstvo mladších. 

Vše začínalo u hasičské zbrojnice v 8:00, kde jsme si všechno potřebné nachystali a mohlo se jet. Jako první se závodilo ve štafetě dvojic. Z  Roštění šlo jako první na start družstvo mladších a to se startovním číslem 35. V této disciplíně se mladším vedlo a zaběhli čas 79:09s. S číslem 37 a 38 šli na start obě družstva starších a to s jedním kapitánem. Družstvo Roštění A zaběhlo čas 61:57s, což je řadilo na 2. místo v této štafetě. Družstvo Roštění B zvládlo tuto disciplínu s časem 67:41s. Po krátké přestávce začaly bojovat týmy ve štafetě 4 krát 60 metrů. Tato štafeta pro naše mladší skončila jako neplatný pokus neboli N. Roštění A tuto štafetu zaběhlo za 52:50s, což pro ně znamenalo 4. místo v této štafetě. I týmu Roštění B se tato štafeta povedla, do cíle doběhli s časem 87:09s. 

Na vyhlášení výsledků jsme se dozvěděli, že Roštění A ve složení : Nikča, Danča, Marťa, Peťka a Ivča skončilo na 1. místě. 

Všem děkujeme, že jsme se těchto závodů mohli zúčastnit a jsme rádi, že nám i to počasí vyšlo.

                                                                   Martina Daďová - strojník

 

Brigáda okolo studánky

V sobotu 7. dubna 2018 se konala brigáda pro hasiče kategorie mladší i straší.

Nebyla to brigáda někde uvnitř, ale venkovní brigáda a tak jsme si užívali sluníčka. Ve 14:00 jsme se sešli na hřišti, odkud jsme jeli / šli na místo určené. Ti co dojeli na kole, pokračovali ke studánce na kole, ale ti co došli na hřiště po svých, svezli se na vlečce traktůrku.

Přesněji jsme uklízeli naši „Kladerubskou“ studánku. Hrabali větve a trávu, sbírali odpadky, uklízeli místo okolo pramenu, ale hlavně jsme sbírali větve, které se pak spálili na ohništi. A za odměnu jsme si opekli a snědli špekáčky.
Tuto brigádu jsme si moc všichni užili i přesto, že jsme čekali vyšší účast.

                                                                                  Petra Hejníčková- preventistka