Duben

29.04.2012 19:09

19. Mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 28. dubna 2012 proběhla na Svatém Hostýně již 19. mezinárodní hasičská pouť. Za krásného počasí se opět setkali hasiči z České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Polska a Chorvatska. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby "Lidečanka" přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravili přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, čestný prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky Dr. Jozef Minárik a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek.

Více než sto praporů ze 130 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou celebroval arcibiskub olomoucký Jan Graubner. V průběhu mše svaté byly žehnány nové hasičské prapory. Je za námi další krásné setkání, při kterém se vzpomenulo na zesnulé členy dobrovolných hasičů a poděkovalo za náročnou práci hasičů pro spoluobčany a celou společnost. Více než 3000 účastníků odjíždělo domů spokojeně a s myšlenkou na příští jubilejní 20. hasičskou pouť.

Tak jako každý rok, tak i letos pořádal náš sbor autobusový zájezd na hasičskou pouť, jak pro členy sboru, tak i pro širokou veřejnost.

 

Jarní sběr kovového šrotu

V sobotu 21. 4. 2012 proběhl jarní sběr kovového šrotu. Členové SDH se sešli již v 8:00 před hasičskou zbrojnicí a společně vyrazili posbírat starý železný šrot, který jim před své domy nachystali místní obyvatelé. Kovový šrot se nakládal do vlečky. Tu i s traktorem zapůjčilo Agrodružstvo Roštění. Poté se svezl do předem připraveného kontejneru, který přistavil Metalšrot Tlumačov.

Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili tím, že nachystali kovový šrot. Poděkování patří také všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.

 

 

Foto ze sběru naleznete v sekci Galerie podkategorie Fotogalerie.

 

Soustředění sportovního družstva v Rajnochovicích

13.-15. dubna 2012 se sportovní družstvo sešlo na T.S. Archa v Rajnochovicích, kde proběhla příprava na letošní sezónu. Cílem celého programu tohoto víkendu bylo v prvé řadě stmelení kolektivu sportovního družstva. Dále představit novým členům vybavení a práci s ním, ale také získat zručnost a posílit tělo různými cviky. V programu jsme si udělali také chvilku na brigádku, kdy jsme místním pomohli vyčistit sad po prořezávce. Sobotní večer jsme potom zakončili grilováním. Celý víkend probíhal v dobré náladě, která nám snad vydrží celou sezónu v těžkých bojích, kdy se budeme snažit vyrovnat i těm nejlepším soupeřům v požárním sportu. Všem co se na přípravě a organizování celé akce podíleli patří poděkování a zejména pracovníkům T.S. Archa kteří nám maximálně vyšli vstříc a poskytli zázemí.