Duben

29.09.2011 20:13

Sběr kovového šrotu

V sobotu 16.4.2011 za krásného počasí proběhl jarní sběr kovového šrotu. Členové SDH se sešli již v 8:00 před hasičskou zbrojnicí a společně vyrazili posbírat starý železný šrot, který jim před své domy nachystali místní obyvatelé. Kovový šrot se nakládal do vlečky, tu i s traktorem zapůjčilo Agrodružstvo Roštění. Poté se svezl do předem připraveného kontejneru, který již v pátek přistavil Metalšrot Tlumačov. Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili tím, že nachystali kovový šrot, jejž museli navíc ohlídat před nenechavci tmavé pleti. Poděkování patří také všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.

 

 

 

 

Dne 26.4.2011 jsme se společně s družebním sborem z Kašavy rozloučili při zádušní mši sv. s nejstarším členem SDH Roštění bratrem Ladislavem Mlčákem, který zemřel 17.4.2011 ve věku nedožitých 80 let.

 

 

30.4.2011 - Tradiční hasičská pouť na Svatý Hostýn

V sobotu 30. dubna 2011 proběhla na sv. Hostýně již 18. hasičská pouť. Za krásného počasí, které je v posledních letech k organizátorům přívětivé, se opět setkali hasiči České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska a Chorvatska. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby „Lidečanka“ přesunul před baziliku, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravili přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek.

Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Devadesát  praporů lemovalo boční  strany baziliky tak,  aby  se co nejvíce uniformovaných hasičů  (asi dva a půl tisíce ze 140 SDH) dostalo dovnitř. V průběhu mše svaté byly požehnány nové sochy a hasičské prapory, generální ředitel HZS ČR předal arcibiskupovi medaili HZS ČR za zásluhy o bezpečnost v rámci IZS ČR. Tajemník arcibiskupa Petr Gatner obdržel Čestné uznání KSH Zlínského kraje za úzkou spolupráci při organizování hasičských poutí.Krásná tradice, kde se vzpomene na zesnulé členy SH ČMS, poděkuje se za náročnou práci hasičů pro spoluobčany a celou společnost a kde se setkávají známí hasiči anebo se navazují nová přátelství, byla zakončena odpoledním požehnáním.