Červen

20.06.2016 16:31

Hasiči dětem prezentovali svou činnost

Již několik let pořádají hasiči z Roštění soustředění pro soutěžní družstvo mužů, loni i pro mladé hasiče. Tato soustředění probíhají na Táborovém středisku Archa v Rajnochovicích, a právě Archa nás požádala o menší výpomoc. Během týdne na Táborovém středisku probíhá škola v přírodě a náš sbor byl osloven s vytvořením programu na úterní odpoledne, samozřejmě v hasičském duchu. Tato nabídka byla výzva hlavně pro vedoucí a mladé hasiče, který celý program organizovali.

V úterý 14. června se na hasičské zbrojnici sešlo družstvo starších mladých hasičů a jejich vedoucích. Avií jsme se dopravili do Rajnochovic a v hasičských dresech mohl program pro školu začít. Nejprve nás Petr všem ostatním představil. Následovalo rozdělení do čtyř skupin a plnění stanovišť. Dětem jsme chtěli předat co nejvíce nejen z hasičiny jako takové, ale i z mladých hasičů. Na dvou stanovištích se školáci seznámili s činností našeho sboru, ale také se základy volání na tísňovou linku. V avii bylo možné si vyzkoušet přilby, prohlédnout hadice, zkusit zásahový oblek, atd. Zbylá dvě stanoviště se zaměřila na sportovní část hasičů. Skládání hadic, zapojení rozdělovače, savic - nejen to bylo na stanovišti, ve kterém se školáci dozvěděli něco více o požárním útoku. Na umělém hřišti si pro změnu zkusili běh s překážkami. Závěrem všichni shlédli video z loňské sezóny nějen mladých hasičů, ale i sportovního družstva. Samozřejmě velkým vrcholem celého programu bylo stříkání vody z avie.

Rádi bychom poděkovali táborovému středisku Archa za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Fotoalbum