Duben

29.04.2012 11:09

Jak jsme dozorovali pálení čarodějnic

Dne 28. dubna proběhla v naší obci tradiční akce pálení čarodějnic. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zejména silného větru a dlouhodobého sucha byla starostou obce požádána jednotka sboru dobrovolných hasičů Roštění o pomoc při zajištění požární bezpečnosti na této akci. Členové jednotky hranici s čarodějnicí zapálili a po celou dobu hoření měly nad ohněm dohled, z důvodu možného nekontrolovaného rozšíření plamenů. Po ukončení akce proběhlo dohašení a kontrola okolí, zda se nikde nevyskytuje skryté ohnisko potenciálního rozhoření žhavých částic vlivem větru. Poté se jednotka se svým vozem vrátila zpět na hasičskou zbrojnici.

 

 
 

Námětové cvičení v základní škole

Dne 12. 4. 2012 se naše zásahová jednotka zúčastnila cvičení, pořádaném JSDH Karlovice a ZŠ Kostelec u Hol. Jednalo se o cvičení na požár na půdě v Základní škole v Kostelci u Holešova.

Naši hasiči měli za úkol provést průzkum za použití dýchací techniky a vyhledání zraněné osoby.

Po příjezdu na místo se dva členové JSDH Roštění vydali s vysokotlakým vedením a v dýchací technice na průzkum do budovy školy. Tam objevily zraněnou osobu, kterou evakuovali z objektu, a kterou následně ošetřili fixací dolní končetiny členové JSDH Karlovice. Mezi tím průzkumná jednotka pokračovala po schodech do vyšších pater budovy, až došla do půdních prostor.

Po ukončení ukázali nejmladším dětem hasičská auta a použití vody při hašení. Nakonec, ředitel školy Mgr. Zdeněk Ballnér provedl všechny zúčastněné prostorami školy a ukázal místa, které jsou nezbytné znát při případném nebezpečí. Seznámeni byli s únikovými místy, umístěním hydrantů, uzávěry plynu a vody, hlavním vypínačem elektrického proudu, řešením půdních prostorů jednotlivých budov a s jejich přístupem, vybavením učebny fyziky, prostory kotelny a školní kuchyně.

 

 

Veškeré fotky z cvičení naleznete v sekci Galerie - Fotogalerie.
 
Článek zveřejněný na hasičském portálu www.pozary.cz