Březen

06.03.2016 12:22

Venku se nám zajařilo, a tak jsme jednu z posledních schůzek v tělocvičně využili k preventivnímu programu Hasík.

Velmi děkujeme klukům Davidovi Martincovi, Michalovi Crhákovi a Laďovi Darebníkovi, kteří se rozhodli našim mladým hasičům tento program představit a zavést je hlouběji do hasičiny.

Před zahájením programu bylo na nástupu oznámeno splnění odborností našeho staršího družstva. Kdo získal jakou odbornost si můžete přečíst níže:)

Touto oddechovou schůzkou jsme ukončili zimní období a od dubna se naplno vrhneme do nácviku na jarní a letní hasičské disciplíny.

Splněné odbornosti mladých hasičů

KRONIKÁŘ PREVENTISTA STROJNÍK
Martina Daďová Daniela Dudíková Martin Kužela
Ivana Pospíšilíková Nikola Polášková Petr Zapletal
Petra Hejníčková Klára Lajčíková Martin Navrátil
Andrea Úlehlová Tomáš Navrátil Veronika Škrabalová

 

Preventivní program Hasík!

Ve středu dne 30. března 2016 k nám do Roštění na schůzku mladých hasičů přijeli 3 hasiči- David Martinec, Michal Crhák a Laďa Darebník. Přijeli, aby nám ukázali, co máme dělat v určitých situacích.

Ale jako první nám starším sdělili, jaké jsme dostali odznaky odbornosti. Každý, kdo odbornosti plnil (družstvo starších) nějakou odbornost získal.

Poté nám ukázali, co máme dělat při požáru. Zkoušeli jsme si “zavolat“ na stanici, ukázali nám, co hasiči potřebují na sebe v případě výjezdu. Ukázali nám toho hodně. Všechny věci jsme si mohli vyzkoušet. Za odměnu jsme dostali sladkosti i hmotné věci.

Děkuji všem našim vedoucím, kteří tohle celé pro nás uspořádali.

Za mladé hasiče Petra Hejníčková - kronikářka

 

Mladí hasiči poprvé plnili zkoušky odborností!

Náš kolektiv mladých hasičů se rozhodl zapojit do hry Plamen. Součástí této hry je i plnění odborností. My jsme se rozhodli plnit odbornost strojník, preventista a kronikář. Už od října se družstvo starších pilně na odborky připravovalo. Věnovali jsme opravdu hodně schůzek k procvičování odborek, snažili jsme se mladým hasičům odborky co nejvíce zpříjemnit a pojmout jejich nácvik i zábavně. Mladí hasiči byli připraveni jak nejlépe jsme uměli, a proto nám nic nebránilo v tom, si je prozkoušet.

V sobotu 5.března 2016 pod dohledem pprap. Davida Martince a Michala Crháka se mladí hasiči sešli k plnění odborností, jejíž součástí byl písemný test, praktická zkouška u mašiny a krátká ústní zkouška. Mladé hasiče jsme přivítali, seznámili je s programem a mohlo se začít s vyplňováním testů. Během testů se plnila i praktická zkouška pod dozorem Petra Lajdy a po testech i praktické zkoušce následovala zkouška ústní pod dozorem Davida Martince. Už při ústní zkoušce jsme si všimli, že mladí hasiči se na zkoušky opravdu pilně připravovali, což nám potvrdily i výsledky testů, které dopadly opravdu uspokojivě.

Po dokončení zkoušky ústní jsme se rozhodli vyhlásit 3 nejlepší děti, které od nás získaly drobný dárek.

1.místo Andrea Úlehlová

2.místo Martin Kužela

3.místo Petra Hejníčková

Na to, kdo splnil jakou odbornost si budeme muset ještě chvíli počkat. Vyhlášení splněných odborností proběhne na některé ze schůzek mladých hasičů.

Kristýna Lajdová