Březen

03.10.2011 08:54

Dne 27.3.2010 jsme se společně s kolegy SDH Prusinovice zúčastnili výcviku s dýchací technikou na protiplynovém polygonu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách. Po krátké instruktáži o průběhu výcviku na učebně byly vytvořeny dvojice, které v plné zásahové výstroji za použití dýchacího přístroje prošly protiplynovým polygonem. Výcvik v polygonu začíná v telocvičně, kde je pomocí speciálních zařízení imitována fyzická zátěž hasičů při zásahu. Jsou zde instalovány: nekonečný žebřík, běžecký pás, rotoped a závaží. Zátěž je nastavována individuálně podle věku hasiče. Po absolvování fyzické zátěže jde dvojice hasičů přes tepelnou komoru do zakouřeného prostoru bez osvětlení a pouze za pomoci vlastní baterky musí projít labyrintem drátěných klecí s překážkami. Na závěr musí provést odpojení el. rozvaděče, uzavřít uzávěr plynu a pustit uzávěr vody. Po celou dobu jsou cvičící hasiči sledováni instruktorem výcviku pomocí termo a infra kamery, je jim sledován puls a měřena doba za kterou jsou schopni polygon projít. Po ukončení výcviku získá každý hasič orientační údaje o jeho vlastní spotřebě vzduch a době po kterou může používat daný typ dýchacího přístroje. Tento výcvik byl velmi zajímavý a přinesl členům jednotky hodně praktických zkušeností, které můžou v budoucnosti využít při skutečném zásahu.

Výcvikem prošel: Oldřich Daďa ml., Radek Odložilík, Petr Lajda, Miroslav Pospíšilík, Josef Šimek, Martin Škrabala.