Odborky

Materiály k nastudování odborností

(materiály ke stažení jsou použity z webových stránek www.dh.cz)

 

KRONIKÁŘ

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/kronikar.pdf

 

PREVENTISTA

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/preventista.pdf

 

STROJNÍK

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/strojnik.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná příprava k samostudiu

 

PREVENTISTA - JUNIOR

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/preventista-junior.pdf

 

STROJNÍK - JUNIOR

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/strojnik-junior.pdf